Mutassunk példát Európának! Az egészséges és igazságos Magyarországért!

felkiáltójel

Az ország egyik legnagyobb és legfontosabb szakszervezete nevében köszöntünk benneteket, illetve Önöket.      Az MSZ EDDSZ tagsága.

 
Nyomtatás

Üdvözöljük a 2020. évi C. törvényben előírt határidők módosítását!

Írta: Szerkesztőség 2020. november 27. péntek, 16:28.

A Kormány elfogadta azt a javaslatunkat, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó törvényben szabályozott határidők módosításra kerüljenek, így az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezet tartalmáról nem kell 2020. november 30-ig tájékoztatást adni – csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül erre sor. Ez azt jelenti, hogy nem kell 2020. december 31-ig az egészségügyi szolgálati munkaszerződést megkötni, mert a Kormány ezt a határidőt is megváltoztatta.

Ugyanakkor a Kormány vállalja, hogy nem éri anyagi hátrány a határidő módosítás miatt az érintetteket, mert a bevezetendő, az orvosokra vonatkozó új bértáblát visszamenőlegesen 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Azt is üdvözöljük, hogy a kirendelést „békeidőben” az Mt. hatályos rendelkezéséhez igazítják, azaz 12 hónap alatt 44 napot lehet a munkavállalót kirendelni, melynek során kevesebb javadalmazása nem lehet és a költségeit meg kell téríteni.

A részleteket dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter úr levelében olvashatjátok.

A mai napon megküldtük a Kormány képviselőjével kötendő megállapodásunk általunk véglegesnek tartott változatát.

Ebben javaslatot teszünk arra, hogy az általunk megkötött KSZ valamennyi pozitív rendelkezése - melyek egy része már bekerült a Kormány rendelet tervezetbe - kiterjesztésre kerüljön a munkavállalók részére.

Hozzászólás (0) Találatok: 69
Nyomtatás

Ma társadalmi egyeztetésre került sor

Írta: Szerkesztőség 2020. november 18. szerda, 18:37.

az egészségügyben a 2020. évi C törvény végrehajtási Kormány rendeletéről.

A társadalmi egyeztetést a 2010. évi CXXXI. törvény szabályozza, melyre az EMMI részéről dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár úr és prof. dr. Horváth Ildikó az egészségügyért felelős államtitkár asszony vezetésével került sor.

A társadalmi egyeztetés nem azonos a mi tárgyalásunkkal, melyet a Kormány képviselőivel folytatunk a 2016-os Megállapodásaink alapján, melyek a 2004. évi sztrájk-követeléseink érdemi tárgyalás-sorozatának az eredményei.

A mai napon a meghívottak elmondták a Kormány képviselőinek a véleményüket a tegnap megküldött Korm. rendelet tervezetről.

Érdeklődéssel vártuk a többi szervezet képviselőjének javaslatait, és mint mindig készek vagyunk azok befogadására, hogy a lehető legjobb megoldás jöjjön létre az ágazatban foglalkoztatott valamennyi munkavállaló részére.

Azt nem tudjuk, hogy a MOK a bérharca sikerre vitele során bevállalta-e, hogy lemondanak az egészségügyi ágazatban a közalkalmazotti jogviszonyról? Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes a 2020 nyarán létrehozott Bér és Paraszolvencia Bizottság elnökévé a MOK elnökét, dr. Kincses Gyulát jelölte. A MOK elnöke nem tájékoztatott bennünket arról, hogy e Bizottsági munka eredményeként milyen javaslatot készítettek a miniszterelnök részére.

Reméltük, hogy a társadalmi vita során erre is fény derül, de sem dr. Kincses Gyula MOK elnök, sem dr. Soós Adrianna FESZ elnök, sem dr. Kusper Zsolt MOMSZ nem jött el. A MOK-ot dr. Álmos Péter Zoltán alelnök és PhD dr. Szabó Imre képviselte. Az Akciószövetség tagjai is külön-külön szót kaptak. A Rezidens Szövetség, a Kórházszövetség, a Medicina 2000 Szövetség képviselői is meghívást kaptak.

A MOK egyik alelnöke nagy nyilvánosság előtt „felszólította” a MESZK-et és így a szakdolgozókat, hogy ők is „harcolják ki” az általuk jogosnak tartott bérezést, mint ahogyan azt ők tették az orvosok javára.

Érdekes, hogy a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtókat nem buzdították harcra.

A szociális ágazat szégyenteljes bérlemaradottsága nem okoz az „utcai és nyilvános harcokat” folytatóknak fejtörést. Az egyszeri 500.000 forint részükre való juttatási javaslatot sem olvashatjuk soha senkitől. A mi szakszervezetünk tett először 2004-ben egyenlőségi jelet az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalói közé.

Ezért is indítványoztuk a mai társadalmi egyeztetésen, hogy szíveskedjenek az EMMI képviselői továbbítani a szociális ágazati munkavállalókra vonatkozó javaslatainkat.

Erről a célkitűzésünkről éppen a COVID-19 okozta veszélyhelyzet miatt nem mondhatunk le, hiszen a legnagyobb sajnálatunkra a fertőzések kockázata éppen az idősotthonok lakóit és munkavállalóit érinti a legjobban.

Csak emlékeztetőül: 2015. május 5-t követően az azóta felélesztett Akciószövetség egyetlen egy tagja sem csatlakozott, és vett részt a közös munkában, holott dr. Zombor Gábor akkori államtitkár felhívta a figyelmüket nem egyszer erre a lehetőségre. Nemhogy nem csatlakoztak, hanem azóta is tudatosan rombolják szervezetünket, kétségbe vonva, letagadva minden kézzelfogható és zsebben érezhető eredményünket - akkor nem volt fontos számukra a munkavállalók érdekképviselete… Egyedül dr. Berki Zoltán OSZSZ elnök ismerte el az elért és aláírt bérfelzárkóztatást eredményként.

A MESZK elnöke dr. Balogh Zoltán elismerve a korábbi sikeres stratégiai partnerségben való együttműködés eredményeit – indítványozta a Kormány képviselőinek, hogy térjünk vissza ehhez az egyeztetéshez és közösen érjünk el újabb eredményeket.

A mai társadalmi egyeztetésen nem éltünk a reprezentativitás előnyeivel, „magunk elé engedtük” a meghívott szervezetek képviselőit, és meghallgattuk javaslataikat, kritikai észrevételeiket. Ezt követően indítványoztuk Toma Lajos MÖSZ elnökkel együtt, hogy szívesen veszünk minden javaslatot. Indítványoztuk, hogy nyújtsák be írásban a mai egyeztetésen általuk elmondottakat, és vállaltuk, hogy azt mi, akik a 2016-os Megállapodás módosítására/kiegészítésére tett írásbeli ajánlatunkról egyeztetünk a Kormány képviselőivel, hogy azokat a Megállapodásba beemeljük.

A már benyújtott Megállapodás/kiegészítés javaslatunkhoz újabb javaslatokat ismertettünk a tegnap kézhez kapott Kormányrendelet-tervezetre figyelemmel. Az EMMI képviselői vállalták, hogy javaslatainkat továbbítják a kormányzat részére. Kezdeményezésünkre a résztvevők egyetértettek abban, hogy a társadalmi egyeztetést az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtásáról folytatni kell.

Sok sikert kívánunk mindannyiunknak a közös eredményhez!

Lásd az Újabb Megállapodás módosítás/kiegészítése című cikkünket, melyben példálózó felsorolást adunk javaslatunkból.

Hozzászólás (0) Találatok: 120
Nyomtatás

Újabb megállapodás módosításra/kiegészítésre készülünk a Kormány képviselőivel

Írta: Szerkesztőség 2020. november 18. szerda, 18:33.

2016.09.20 Megállapodás béremelésről,  2016.09.20. Megállapodás további tárgyalási témákról,  2018.02.13 Megállapodás módosítása

Reméljük, hogy sokan tudják, hogy 2016-ban két Megállapodást kötöttünk a Kormány képviselőjével a 2004-es sztrájk-követeléseink végre érdemi teljesítéséről az egészségügyi ágazatban.

Ennek a Megállapodásnak a létrehozatalában közreműködött stratégiai partnerként az egészségügyi ágazatban működő 3 köztestületi kamara, ezért az általunk aláírt Megállapodást aláírásukkal tudomásul vették.

E Megállapodásnak köszönhető, hogy megindult az orvosi és szakdolgozói bérfelzárkóztatás. amit már 2004-ben és azóta is folyamatosan követeltünk.

Csak emlékeztetőül: 2004-ben 5 év alatt az EU átlag 75%-t kértük felzárkóztatásként, hogy ne veszítsük el a közpénzen képzett orvosi és szakdolgozói gárdánkat.

A bérfelzárkóztatás eredményeként az elmúlt 10 év alatt kizárólag az egészségügyi ágazat átlagkeresete került a nemzetgazdasági átlag fölé.

Példátlan sikert értünk el törvénymódosítással lehetőséget kaptunk többmunkáltatós Kollektív Szerződés megkötésére, ami meg is történt – így értük el a maximális 3 havi munkaidőkeretet, a fizetett munkaszünetet stb.

2016-ban a további tárgyalandó témákról is megállapodtunk.

2018-ban folytatódott a szakdolgozói bérfelzárkóztatás. 2019 áprilisában a tárgyalások eredményeként a kormányzat befogadta az orvosi és a gazdasági, műszaki, háttérszolgáltatást nyújtókra vonatkozó bértábla javaslatot. Ugyanakkor a bértáblatervezetekről a végső kormányzati döntés 2020 tavaszán is elmaradt.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 2020. október 3-án különutasként óriási eredményt ért el az orvosok bérezésében.

Mi sem a szakdolgozókat, sem a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtókat nem hagyjuk az út szélén – különösen a COVID-19 pandémia okozta veszélyhelyzetben, javaslatokat tettünk a munkavállalók helyzetének lényeges javítására és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére.

A COVID-19 okozta helyzetre figyelemmel március 15-én felfüggesztettük a tárgyalás-sorozatot, melyet október 5-én kértünk folytatni. Azóta az MSZ EDDSZ és MÖSZ folyamatosan egyeztet az EMMI-vel, írásban benyújtott javaslatainkra érdemi választ adnak a Kormány képviselői.

A 2016-os Megállapodásunk módosítása/kiegészítése előkészület alatt áll. További javaslataink az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódnak, melyek érintik a törvény számunkra kedvezőtlennek ítélt rendelkezéseit is. A tervezett kormányrendeleti szabályozáshoz további javaslatainkat benyújtottuk, melyek elfogadásáról folyamatosan tárgyalunk.

Erről a tárgyalás-sorozat folytatásról a mai társadalmi egyeztetésen résztvevőket is tájékoztattuk, és felkértük a szerveztek képviselőit, hogy javaslataikat írásban nyújtsák be, hogy azokat a Kormány egyetértését követően a Megállapodás/kiegészítés részévé tudjuk tenni.

Néhány a javaslatunkból:

COVID-19 pótlék, melyet a COVID-os betegellátásban közvetlenül résztvevők számára javaslunk, kirendelési pótlék, mely magasabb a javaslatunk szerint, mint amennyit a kormányrendelet-tervezet tartalmaz,

rekreációs béren kívüli juttatás SZÉP kártyával évi 200. 000-400.000 Ft, a szakdolgozói bérfelzárkóztatás újabb lépések, gazdasági, műszaki, háttérszolgáltatást nyújtók bértáblája, a kirendelés a hatályos rendelkezéseknek megfelelően évi 44 napban való maximálása, a jogviszonyváltás elhalasztása egységesen, és központilag 2021. április 1-jéig, a honvédelmi alkalmazottak juttatásai beemelése, a kollektív jogok további gyakorlása stb.

Figyelem! Látogass el a MÖSZ honlapjára és olvasd el a jogviszonyváltásról szóló tájékoztatót.

MSZ EDDSZ                                                                                       MÖSZ

Hozzászólás (0) Találatok: 121
Nyomtatás

Szociális Munka Napja 2020. november 12.

Írta: Szerkesztőség 2020. november 12. csütörtök, 07:22.

Köszönjük az emberfeletti helytállást!

sárga rózsa

2017. november 12-én a Parlament Felsőházában megtartott ünnepségen a Szociális Munka Napja első törvénybe iktatott fizetett munkaszüneti napján nem gondoltuk, hogy három évvel később a COVID-19 pandémia miatt nem tudunk felhőtlenül ünnepelni, csak aggódni és egymásra vigyázni.

Köszönjük a szociális ellátás valamennyi területén foglalkoztatott kollegáknak, hogy hétköznap és ünnepnap egyaránt számíthatunk rájuk, és a családok helyett törődnek, gondoskodnak, ápolják szeretteinket.

A mi szakszervezetünk harcolta ki, illetve érte el, hogy hasonlóan a Semmelweis-naphoz, ami az egészségügyi ágazat munkavállalóinak ismeri el fizetett munkaszüneti napként a tevékenységét, hogy a szociális ágazat munkavállalói is megkapják a társadalom elismerését.

Bár javasoltuk, és kértük, hogy a szociális ágazat munkavállalói is kapják meg az egyszeri ötszázezer forintos jutalmat – még ez nem sikerült, de most a COVID idején, hasonlóan az egészségügyi ágazati munkavállalókhoz az ő részükre is biztosítani fogják a szűrést.

Mi 2004-ben tettünk egyenlőségi jelet sztrájk-követeléseinkben az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók közé, ezért ragaszkodunk a tárgyalásaink során a szociális ágazat többéves bérfelzárkóztatásához is!

Abban bízunk, hogy számotokra is elérjük a munkátokhoz méltó javadalmazást!

Hozzászólás (0) Találatok: 119