MSZEDDSZ
„Az egészséges és igazságos Magyarországért!”®
Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
« vissza az előző oldalra

Mit kíván a magyar nemzet! 2003. február 26-án

Mit kíván a magyar nemzet! 2003. február 26-án
Írta: Szerkesztőség     2023. március 14. kedd 16:37

Mit kíván a magyar nemzet?


Legyen béke, szabadság, egyetértés és EGÉSZSÉG[1] , ezért azt kívánjuk, hogy

 1. Felelős Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi vezetés jöjjön létre, amelynek el kell készítenie az Alkotmánynak az egészségügyi és egészségbiztosítási törvényeknek megfelelő egészségpolitikát. Kerüljön elfogadásra az Európai Szociális Karta társadalombiztosítási kötelezettsége a Parlament által.
 2. Haladéktalanul kerüljön meghatározásra a kötelező egészségbiztosítás által nyújtandó szolgáltatások köre, szakmai protokollja, és váljon minden jogosult részére ismertté. Haladéktalanul készüljön el a fogyasztóvédelem szabályozó rendszere a biztosított és az egészségügyben dolgozók részére egyaránt.
 3. A 2000. december 9-ei Petíciónk azonnali tárgyalását, melyben 5 éves bérfelzárkóztatási programot kértünk. Mindenek előtt kössük meg az ágazati kollektív szerződést, mellyel garantáljuk az ágazati munkavállalók bérezését, hivatásuk gyakorlásának feltételeit és foglalkoztatási szabályaikat.
 4. Részvételi demokrácia biztosítását érdemi érdekegyeztetéssel, ahol a tárca által elmulasztott alapkötelezettségeket és jogokat kell megtárgyalni, mint pl. a bérfejlesztés ellenőrzését, vagy az egészségügyben elrendelhető túlmunkát, ügyeletet.
 5. Az egészségügy korszerűsítését, valamennyi érintett közreműködő bevonásával és egyetértésével a társadalom nyilvánossága előtt, a közvélemény hiteles és folyamatos tájékoztatásával, mely mindeddig elmaradt. Az állampolgárok, a járulékfizetők döntsék el, hogy a járulékokból és közpénzből fenntartott társadalombiztosítás profit, azaz pénzügyi nyereség forrása lehet-e egészségnyereség helyett.
 6. Valódi közteherviselést, így különösen a járulékfizetésben. Az állam tartsa tiszteletben az önkormányzatok törzsvagyonát megtestesítő egészségügyi intézményeket! Garantálja azok tulajdonban maradását, és ne engedje a vagyon tőkeemeléssel való eltűntetését a Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyonához hasonlóan. A kormány teremtse meg az önkormányzatok részére kormánygaranciával a hosszú lejáratú belföldi és európai Uniós hitelek felvételét az intézmények megfelelő színvonalra emelése érdekében.
 7. A kormány a privatizációs bevételekből pótolja – mivel egyetlen egy fillért sem kapott a társadalombiztosítási alap a privatizációs bevételekből - azt a több, mint 220 milliárd járulékhiányt, amelynek zöme behajthatatlan követelésből áll.
 8. A társadalombiztosítási alapok ellenőrzésének soron kívüli megteremtését a munkavállalók és munkaadók részéről. Igazságos, méltányos, átlátható, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségén alapuló finanszírozási rendszer kialakítását.
 9. A modellkísérletekbe, így az irányított betegellátásba bevont betegek felvilágosított beleegyező nyilatkozatát, a modellkísérletek, így az irányított betegellátás nyilvánosság előtti ellenőrzését, a „kispórolt” pénzek profittá válásának bemutatását.
 10. Az egészségügyi ágazatban dolgozók egységes közszolgálati jogviszonyának megteremtését, emellett valódi, szabad választáson alapuló más munkavállalói, vagy szerződéses jogviszony létesítésének lehetőségét.
 11. A biztosított, a beteg kartonján, kórlapján, zárójelentésén feltűntetett és általa ismert beavatkozások és alkalmazott terápiák, gyógyszerek kerülhessenek csak elszámolásra, a szolgáltatással egyenértékű módon, a hamis adatokkal generált álteljesítmények értéken aluli finanszírozásával szemben.
 12. Haladéktalanul kerüljön sor a 10 éve folyó hamis adatokon alapuló, a valósággal össze nem egyeztethető finanszírozási rendszer teljes felülvizsgálata, a privatizált szolgáltatók részletes elemzése a profit keletkezésének bemutatásával.

Legyen népszavazás e sorsdöntő kérdésben?
Legyen béke, szabadság és egyetértés az egészségügyben érdekelt szereplők széles körében, mert ezzel 10 millió magyar állampolgár közérzetét, egészségét és gyógyulását tudjuk szolgálni!


EDDSZ
ATV döntése

Budapest, 2003. február 26.

Elhangzott a Nemzeti Egészségügyi Tanács 2003. 02.28-ai Parlamenti nyílt ülésén

[1] EDDSZ beemelés 2003. február 26.

Kedves Olvasó!

20 évvel ezelőtt az akkor még EDDSZ nevet viselő országosan és ágazati szinten egyaránt reprezentatív szakszervezet vezető testülete fogadta el.
Érdemes elgondolkodni az akkori követeléseken, és az eltelt 20 év alatt történteken.
2004-ben az EDDSZ MSZ EDDSZ-re (Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete) változtatta a nevét, ami azt jelenti, hogy érdekképviseleti tevékenysége valamennyi munkavállalóra kiterjed, és ekkor fogadta el a védett jelmondatát:
Az egészséges és igazságos Magyarországért!


Mit kíván a magyar nemzet! 2003. február 26-án

Mit kíván a magyar nemzet?


Legyen béke, szabadság, egyetértés és EGÉSZSÉG[1] , ezért azt kívánjuk, hogy

 1. Felelős Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi vezetés jöjjön létre, amelynek el kell készítenie az Alkotmánynak az egészségügyi és egészségbiztosítási törvényeknek megfelelő egészségpolitikát. Kerüljön elfogadásra az Európai Szociális Karta társadalombiztosítási kötelezettsége a Parlament által.
 2. Haladéktalanul kerüljön meghatározásra a kötelező egészségbiztosítás által nyújtandó szolgáltatások köre, szakmai protokollja, és váljon minden jogosult részére ismertté. Haladéktalanul készüljön el a fogyasztóvédelem szabályozó rendszere a biztosított és az egészségügyben dolgozók részére egyaránt.
 3. A 2000. december 9-ei Petíciónk azonnali tárgyalását, melyben 5 éves bérfelzárkóztatási programot kértünk. Mindenek előtt kössük meg az ágazati kollektív szerződést, mellyel garantáljuk az ágazati munkavállalók bérezését, hivatásuk gyakorlásának feltételeit és foglalkoztatási szabályaikat.
 4. Részvételi demokrácia biztosítását érdemi érdekegyeztetéssel, ahol a tárca által elmulasztott alapkötelezettségeket és jogokat kell megtárgyalni, mint pl. a bérfejlesztés ellenőrzését, vagy az egészségügyben elrendelhető túlmunkát, ügyeletet.
 5. Az egészségügy korszerűsítését, valamennyi érintett közreműködő bevonásával és egyetértésével a társadalom nyilvánossága előtt, a közvélemény hiteles és folyamatos tájékoztatásával, mely mindeddig elmaradt. Az állampolgárok, a járulékfizetők döntsék el, hogy a járulékokból és közpénzből fenntartott társadalombiztosítás profit, azaz pénzügyi nyereség forrása lehet-e egészségnyereség helyett.
 6. Valódi közteherviselést, így különösen a járulékfizetésben. Az állam tartsa tiszteletben az önkormányzatok törzsvagyonát megtestesítő egészségügyi intézményeket! Garantálja azok tulajdonban maradását, és ne engedje a vagyon tőkeemeléssel való eltűntetését a Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyonához hasonlóan. A kormány teremtse meg az önkormányzatok részére kormánygaranciával a hosszú lejáratú belföldi és európai Uniós hitelek felvételét az intézmények megfelelő színvonalra emelése érdekében.
 7. A kormány a privatizációs bevételekből pótolja – mivel egyetlen egy fillért sem kapott a társadalombiztosítási alap a privatizációs bevételekből - azt a több, mint 220 milliárd járulékhiányt, amelynek zöme behajthatatlan követelésből áll.
 8. A társadalombiztosítási alapok ellenőrzésének soron kívüli megteremtését a munkavállalók és munkaadók részéről. Igazságos, méltányos, átlátható, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségén alapuló finanszírozási rendszer kialakítását.
 9. A modellkísérletekbe, így az irányított betegellátásba bevont betegek felvilágosított beleegyező nyilatkozatát, a modellkísérletek, így az irányított betegellátás nyilvánosság előtti ellenőrzését, a „kispórolt” pénzek profittá válásának bemutatását.
 10. Az egészségügyi ágazatban dolgozók egységes közszolgálati jogviszonyának megteremtését, emellett valódi, szabad választáson alapuló más munkavállalói, vagy szerződéses jogviszony létesítésének lehetőségét.
 11. A biztosított, a beteg kartonján, kórlapján, zárójelentésén feltűntetett és általa ismert beavatkozások és alkalmazott terápiák, gyógyszerek kerülhessenek csak elszámolásra, a szolgáltatással egyenértékű módon, a hamis adatokkal generált álteljesítmények értéken aluli finanszírozásával szemben.
 12. Haladéktalanul kerüljön sor a 10 éve folyó hamis adatokon alapuló, a valósággal össze nem egyeztethető finanszírozási rendszer teljes felülvizsgálata, a privatizált szolgáltatók részletes elemzése a profit keletkezésének bemutatásával.

Legyen népszavazás e sorsdöntő kérdésben?
Legyen béke, szabadság és egyetértés az egészségügyben érdekelt szereplők széles körében, mert ezzel 10 millió magyar állampolgár közérzetét, egészségét és gyógyulását tudjuk szolgálni!


EDDSZ
ATV döntése

Budapest, 2003. február 26.

Elhangzott a Nemzeti Egészségügyi Tanács 2003. 02.28-ai Parlamenti nyílt ülésén

[1] EDDSZ beemelés 2003. február 26.

Kedves Olvasó!

20 évvel ezelőtt az akkor még EDDSZ nevet viselő országosan és ágazati szinten egyaránt reprezentatív szakszervezet vezető testülete fogadta el.
Érdemes elgondolkodni az akkori követeléseken, és az eltelt 20 év alatt történteken.
2004-ben az EDDSZ MSZ EDDSZ-re (Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete) változtatta a nevét, ami azt jelenti, hogy érdekképviseleti tevékenysége valamennyi munkavállalóra kiterjed, és ekkor fogadta el a védett jelmondatát:
Az egészséges és igazságos Magyarországért!


Írta: Szerkesztőség     2023. március 14. kedd 16:37