Nyomtatás

NEK 2008. 09. 25. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. szeptember 25.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. szeptember 25-ei
határozatai

A NEK felszólítja a kormányt a 60/B/2007 sz. AB határozattal megállapított törvénysértések azonnali felszámolására, illetve az alkotmányos elõírásoknak megfelelõ helyreállításra, törvényes szabályozásra.

1. A NEK felszólítja a kormányt, hogy azonnal fejezze be a szófordulatokkal – lásd a Biztonság és Partnerség… fedõnevû, programnak álcázott kõkemény neoliberális, a közszolgáltatásokat – elsõsorban a szociális biztonságot (egészségügy, szociális terület, oktatás, stb.) jelentõket – további rombolását.

Felszólítja arra is, hogy soron kívül kezdje meg a valódi társadalmi és szociális párbeszédet az egészségügyi, szociális és más közszolgáltatások megõrzése, fejlesztése érdekében annak tudatában, hogy a közpénzen képzett szakemberek megõrzése a társadalom valamennyi tagjának érdeke.

A neoliberális gazdaságpolitika napjainkban megjelenõ csõdje és zsákutcába jutása újabb figyelmeztetés, hogy ezek ellen EU tagállami szinten megjelenõ, felelõs kormányzati cselekvés nyújt védelmet.

2. A Medgyessi-Gyurcsány kormányok gazdaságpolitikájának azonnali felhagyása mellett elengedhetetlen a közszolgáltatások elveinek, szerkezetének, finanszírozásának, szakképzett személyi ellátottságának stb. gyökeres újragondolása és ebben társadalmi közmegegyezés elérése.

A társadalmi közmegegyezés alapját adja az az összefogás, amellyel a kormányzati akarattal szemben a 2008. március 9-ei népszavazással megvédtük a társadalmi egészségbiztosítást.

A sikeres népszavazás elutasította a kormányzati akaratot és megerõsítette a társadalmi közmegegyezés iránti igényt. A társadalmi közmegegyezés elsõ és elengedhetetlen feltétele a törvényes mûködés azonnali helyreállítása, és a már sajnálatosan bekövetkezett torzulások korrekciója.

A NEK felszólítja a kormányt a 60/B/2007 sz. AB határozattal megállapított törvénysértések azonnali felszámolására, illetve az alkotmányos elõírásoknak megfelelõ helyreállításra, törvényes szabályozásra.

A NEK felszólítja az Országgyûlést, hogy haladéktalanul tûzze napirendjére a társadalmi egészségbiztosításról szóló törvény tervezetét.

A NEK felszólítja a Fõvárosi Önkormányzatot, hogy hozza nyilvánosságra a Budapesti Egészségügyi Modell elvi koncepcióját és tekintettel az Alkotmánybíróság döntésére – a kórháztörvény egyes elemeinek megsemmisítése – azonnal állítsa le a döntési folyamatokat.

3. A NEK köszöni és elismeri mindazoknak a munkavállalóknak a küzdelmét és kitartását, akik a közszolgáltatások megõrzése és a jogállamiság helyreállítása érdekében megélhetésüket is kockáztatva küzdenek és felkéri a társadalom tagjait, hogy szolidaritásukat a nekik megfelelõ módon hozzák tudomásukra.

4. A NEK az egészségügyi miniszter 2008. szeptember 16-án kelt levelében jelzett egyeztetésekre rendelkezésre áll.

Kiemelt videó

További videók