Nyomtatás

NEK 2008. 08. 27. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. augusztus 27.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. augusztus 27-ei
határozatai

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felkéri a Kormányt, hogy határozza meg: minek tekinti a „Biztonság és Partnerség: Feladatok az Egészségügyben 2010-ig” címmel közzétett dolgozatot (vágyak meghatározása, célok megjelölése, szándéknyilatkozat, kormányprogram, jogalkotási koncepció, feszültségcsökkentõ kommunikáció, vagy népszavazás elõtti figyelemelterelés)?

1. A NEK levéllel fordul az egészségügyi miniszterhez, mert elmulasztotta a „Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-ig” címû program társadalmi vitájába bevonni a NEK-et, ezért ennek pótlását kéri. Egyúttal - elõzetes észrevételeit megfogalmazva - az anyag részletes véleményezésébe kezd, amelyet szeptember közepén rendkívüli nyílt ülés keretében tárgyal meg, kezdeményezve a Parlament Egészségügyi Bizottságában történõ megvitatását is.

2. A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felkéri a Kormányt, hogy határozza meg: Minek tekinti a „Biztonság és Partnerség: Feladatok az Egészségügyben 2010-ig” címmel közzétett dolgozatot (vágyak meghatározása, célok megjelölése, szándéknyilatkozat, kormányprogram, jogalkotási koncepció, feszültségcsökkentõ kommunikáció, vagy népszavazás elõtti figyelemelterelés)?

3. A NEK felszólítja a Kormányt a konvergencia program azonnali újratárgyalására, figyelemmel a 2008. március 9-ei népszavazást követõ és az egészségbiztosítási törvény visszavonását eredményezõ helyzetre.

4. A NEK felhívja a figyelmet arra, hogy csak az egészséghez való alkotmányos jogokat érvényesítõ egészségpolitikával meghatározott fejlesztési célok, feladatok végrehajtása eredményezheti az elvárt pozitív népegészségi változásokat.

A közzétett fejlesztési szándékok önkényesek, megalapozatlanok, csak kismértékben van közük a társadalom egészségi szükségleteihez, mivel hazánkban nincs alkotmányos jogokat érvényesítõ egészségpolitika. A NEK a közzétett dokumentumot megvalósításra alkalmatlannak ítéli. A NEK felszólítja a Kormányt, hogy az egészségügyi törvényben elõírt Nemzeti Egészségfejlesztési Program elkészítését haladéktalanul kezdje meg és abba vonja be a NEK-et.

5. A NEK különösen veszélyesnek ítéli az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” nagymértékû pénzügyi forrásainak az egészséghez való alkotmányos jogot érvényesítõ egészségpolitika nélküli felhasználását, azért, mert ha nem pontosan az egészségi szükségleteken alapulnak a fejlesztések, akkor ez a késõbbiekben rendkívül megnehezíti a valódi egészségpolitika érvényesítését.

6. A NEK felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul bocsássa rendelkezésre azokat az adatokat és információkat, amelyek alapján elkészítette a dokumentumát.

7. A NEK a társadalmi egészségbiztosítás intézményének megerõsítésére, fejlesztésére vonatkozóan szükségesnek tartja a már korábban közzétett „A társadalmi egészségbiztosítás intézményének meghatározásáról és a fejlesztésének feladatairól” szóló Országgyûlési Határozati javaslat megtárgyalását, társadalmi közmegegyezés szintû elfogadtatását.

8. A NEK nemcsak aggasztónak, hanem azonnali intézkedést igénylõnek tartja az egészségügyi ágazat dolgozóinak egészségi- és létszámhelyzetét, mivel a jó egészséghez és a jó egészségügyhöz jól felkészült és anyagilag megbecsült, elegendõ számú szakdolgozóra és orvosra van szükség.

9. A NEK az „Egészségpolitika meghatározása és végrehajtása” címû módszertani összefoglalást a széleskörû megismertetés érdekében a határozatokkal együtt hozza nyilvánosságra.

Kiemelt videó

További videók