Mutassunk példát Európának! Az egészséges és igazságos Magyarországért!

felkiáltójel

Az ország egyik legnagyobb és legfontosabb szakszervezete nevében köszöntünk benneteket, illetve Önöket.      Az MSZ EDDSZ tagsága.

 
Nyomtatás

AZ OKFŐ főigazgató Jenei Zoltán köszöntése

Írta: Szerkesztőség 2021. máj. 12. szerda, 15:15.

Köszönjük!

koszonet apoloknapja

 

 

Tisztelt Ápoló Kollégám!

Híres orvosokról gyakran hallani: orvosokról, akiknek tudása, gyakorlata és hozzáértése méltán érdemli ki a társadalom egyöntetű elismerését.

Híres ápolókról azonban sokkal ritkábban – szinte sohasem – hallunk. Pedig azok, akik akár csak egyetlen alkalommal is, de megtapasztalták egy egészségügyi intézmény különleges világát, jól tudják, hogy gyógyítás nem létezik ápolók nélkül. Önök a magyar egészségügy sokszor névtelen hősei, akik ennek a rendszernek az alapját adják, akik a betegágy mellett fáradhatatlanul, ismerőseinkkel, barátainkkal, családtagjainkkal, vagy akár velünk együtt küzdenek a gyógyulásért. Gondoskodásukkal segítik, biztató szavaikkal pedig bátorítják az elesetteket a legnehezebb pillanatokban is.

Nehéz kifejezni mindazt a hálát, amivel tartozunk Önöknek: az elmúlt több mint egy esztendőben lassan elfogytak a köszönet szavai.

Nincs az az elismerés, amely méltó módon fejezné ki a megmentett emberi életek igazi értékét, mégis minden erőnkkel a jövőben is arra kell törekednünk, hogy emberileg és anyagilag egyaránt elismerjük Önöket. Célunk az, hogy magasztos hivatásuk ismét életpályát jelentsen minden arra elhivatott honfitársunknak. Tudjuk jól, hogy még sok feladatunk van ezen a területen is, de Önökkel együtt töretlen hittel dolgozunk a magyar egészségügy megújításán, amely nemcsak a gyógyító intézményekre, az ellátás körülményeire, hanem szakdolgozóink szakmai fejlődésére és pénzügyi megbecsülésére is kiterjed.

Egy igazán jó ápoló ugyan sok mindent megtanulhat, sok mindenre kiképezhetik - de a munkája, sőt: élete lényegét képező emberséget, és a hivatása iránti alázatot nem lehet tanítani. Valójában ez az, ami képessé teszi Önöket ennek a szinte lehetetlen feladatnak az ellátására. Büszkék lehetünk minden magyar egészségügyi szakdolgozóra, akik nap, mint nap tanúbizonyságot tesznek ezekről a nemes tulajdonságokról.

Az Ápolók Nemzetközi Világnapján őszinte hálámat fejezem ki a betegekért dolgozó, harcoló ápolók nagy családjának. 

Köszönöm az elkötelezettségüket, kitartásukat!

Köszönettel és tisztelettel:

Jenei Zoltán

országos kórház-főigazgató

Hozzászólás (0) Találatok: 98
Nyomtatás

Ápolók Nemzetközi Napja a COVID-19 harmadik hulláma idején 2021. május 12-én

Írta: Szerkesztőség 2021. máj. 12. szerda, 14:45.

Ápolók Nemzetközi Napja május 12. - Magyar Ápolók Napja február 19.

Florence Nightingale (1820-1910) - Kossuth Zsuzsanna (1817-1857)

 

Kevés nemzet mondhatja el, hogy a nemzetközi hírnévre szert tett Florence Nightingale az első ismert ápolónő munkásságát megelőzte egy magyar asszony, hazánk első országos főápolónője, Kossuth Zsuzsanna.

Kossuth Zsuzsanna az ápolói hivatás hitvallását a következőkben fogalmazta meg: "Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt".

Florence Nightingale az 1853-56-os krími háború idején a törökországi brit katonai kórházban a tisztaság és a megfelelő ellátás megszervezésével nagyságrenddel csökkentette a halálozási arányt.

1860-ban nyitotta meg az első nővérképzőt Angliában, ahol hitvallása szerint képezték az ápolókat: "az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván: szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt, szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt."

Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc idején lett országos főápoló, tragikusan fiatalon hunyt el, kényszerű emigrációban - Florence Nightingale 90 évig élt megbecsülésben, első nőként Becsületrenddel tüntették ki,

Florence Nightingale háborúban, Kossuth Zsuzsanna a szabadságharcban küzdött a katonák életéért, a gyógyulásukért.

Az eltelt 150 év után van-e olyan ápoló, akinek eszébe ötlött volna az a tehetetlenség és kiszolgáltatottság, amit a COVID-19 vírus megjelenése okozott?

Az ápolás óriási utat tett meg a gyógyítás fejlődésével együtt számos ápoló tudása is messze meghaladja a korábbi idők orvosainak tudását, felkészültségét. A tudomány, így a gyógyítás rohamos fejlődésével a hagyományos ápolás is robbanásszerűen fejlődött és szakosodott.

A szakavatott asszisztencia közreműködése nélkül az orvoslás sem tud önmagában létezni.

A COVID-19 idején azonban azzal kell szembesülni, hogy sem orvos, sem ápoló nem volt felkészülve és felkészítve a váratlan és ismeretlen veszélyre.

A kiszolgáltatottságban ápoló és beteg egyaránt a legnagyobb fokú kockázatnak lett kitéve védtelenül. Az egészségügy mellett a szociális bentlakásos intézményekben is folyik ápolás és gondozás. A társadalmak elöregedése miatt egyre nagyobb az igény ezekre az ápolási, gondozási intézményekre.

A nélkülözhetetlen ápolói tevékenység felbecsülhetetlenül felértékelődött, és azzal kell szembenéznünk, hogy minden körülmények között megteremtsük a biztonságukat – nemcsak az ápolókét, gondozókét, hanem az orvosokét és azoknak a közreműködő személyeknek is -, akik nélkül az egészségügyi és szociális ellátórendszer nem működik.

A COVID-19 vírus hatalmas áldozatokat követelt az ápolók közül is – az egész világ megmozdult, hogy kimutassa háláját és tiszteletét az ápolók és gyógyítók iránt. Ezt a tiszteletet és hálát kell megőriznünk a COVID-19 pandémia elmúlását követően is.

 Miért a tavalyi köszöntőnket ismételtük meg idén?

Egy évvel ezelőtt az egész világ abban bízott, hogy a COVID-19 elmúlik...

Talán arra sem számított senki, hogy a harmadik hullámban már előre jelzik az állandó jelenlétét a vírusnak.

Az eddig megszokott életünk teljes mértékben megváltozott - az ápolókra pedig folyamatos, rendkívüli terhelés nehezedik. Testet, lelket és szellemet egyaránt próbára tevő és kizsigerelő.

A tisztelet, az elismerés, a tapsolás jól esik, de ezek nem ellensúlyozzák a tevékenységüket és helytállásukat.

Itt gyökeres változtatásra van szükség a munkájukhoz méltó bérezésre és rendkívüli juttatásokra, hogy megőrizzük őket, hogy méltó módon ismerjük el valóban azt, amit értünk tesznek.

A mi Megállapodás tervezetünk, mely a kormány jóváhagyására vár ezeket tartalmazza.

 

rózsa 05.11

Hozzászólás (0) Találatok: 95
Nyomtatás

Rendhagyó május 1-je

Írta: Szerkesztőség 2021. máj. 01. szombat, 16:01.

Mit kívánhatnánk a Covid-19 pandémia által okozott tragédia sorozat közepén, mint azt, hogy egészségesek legyünk testben, lélekben és szellemben!

Szeretettel és szomorúan gondolunk azokra, akiket elveszítettünk, és mindent megteszünk azért, hogy ne legyen több veszteség.

A világ teljesen megváltozott körülöttünk, új utakat kell találnunk közösen és együtt ahhoz, hogy a méltó munka mindenki számára elérhetővé váljon, és örömmel végezhesse azt.

 

virágzó fa

 

Hozzászólás (0) Találatok: 95
Nyomtatás

Húsvétra

Írta: Szerkesztőség 2021. április 02. péntek, 05:00.

Bízunk abban, hogy a Kormány elé beterjesztett Megállapodás tervezetünk - mely folytatása a 2016-osnak -, elfogadásra és aláírásra kerül.  Ezzel a Kormány  a társadalom nevében  méltó módon elismeri a rendkívüli erőfeszítést és helytállást, hozzásegíti a megérdemelt jövedelemhez, valamint a testi-, lelki- szellemi rehabilitációhoz az egészségügyi ágazat  dolgozóit.

 

Hozzászólás (0) Találatok: 202