Nyomtatás

Lépésről - lépésre

Írta: Szerkesztőség 2020. december 09.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről rendelkezik a 2010. évi CXXXI. törvény. A törvény a társadalmi egyeztetés két formáját - általános és közvetlen - szabályozza. A társadalmi egyeztetés egyik formája, a közvetlen egyeztetés annak kereteit adja meg, hogy a jogszabályok előkészítése során közvetlenül is bevonhatóak legyenek azok a szervezetek, amelyek leginkább képesek az adott szabályozási tárgykörhöz kapcsolódó széles spektrumú vélemények képviseletére. E szervezetek szakmai reputációjuk révén segíteni tudják a jogszabály-előkészítés során a minőségi és hatékonysági szempontok érvényesülését.

Az idézett törvény alapján 2020. november 18-án közvetlen társadalmi egyeztetésre került sor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló C. törvény (Eszjtv.) végrehajtását szolgáló kormányrendelet tervezetéről. A társadalmi egyeztetést az EMMI részéről Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár és Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár vezette. A társadalmi egyeztetésen a szakmai kamarák (MOK, MESZK, MGYK), a reprezentatív szakszervezetek (MSZ EDDSZ, MÖSZ), az egészségügyben szerveződő szakmai egyesületek (Magyar Kórházszövetség, Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, Medicina 2000 Járóbeteg Szövetség, Rezidensi Szövetség), egészségügyi szakszervezetek (Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ), Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ), Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ)) vettek részt.

A közel két órás egyeztetés során valamennyi köztestület, szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezet hozzászólásaiban kritikával illette, mind a hatályba lépő törvényt, valamint a végrehajtási rendelet tervezetét. A résztvevő szervezetek vállalták, hogy részletesen írásban is előterjesztik álláspontjukat és javaslataikat a végrehajtási rendelet tervezetéről.

A társadalmi egyeztetésről a résztvevők részéről számtalan híradás („közlemény”) került kiadásra, legfőképpen kiemelve saját részvételüket és szerepüket. Ezekben a híradásokban az MSZ EDDSZ és a MÖSZ név nélkül, „nemecsekként”, „más szakszervezetek” megnevezés alatt szerepel. A társadalmi egyeztetésről korrekt híradást adott ki a MESZK, amelyért köszönetet is mondtunk Balogh Zoltán elnöknek: Levél a rendelkezések elhalasztásáról

Az egyeztetésben meghatározó szerepet játszó reprezentatív szakszervezet, az MSZ EDDSZ híradásai itt olvashatóak:

A kormányrendelet tervezethez az MSZ EDDSZ és a MÖSZ együttes álláspontját és módosító javaslatait írásban benyújtotta az EMMI részére.

A Magyar Közlöny 263. számában 2020. november 28. napján megjelent

  • az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról (végrehajtási rendelet),
  • az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról (módosító rendelet),
  • az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről (halasztó rendelet).

Benyújtott együttes módosító javaslatainkra mai napon érkezett válasz  Dr. Latorcai Csaba közigazgatásért felelős államtitkár részéről. Államtitkár Úr tájékoztat arról, hogy a Kormány nevében az EMMI

  • javaslatainkat értékelte,
  • további javaslatainkat megfontolja,
  • továbbra is számít állásfoglalásunkra és együttműködésünkre.

A válaszlevél itt olvasható:

 

Összes ajánlás (0)

0 az 5 csillagból
Nem rendelkezik megfelelő jogokkal a hozzászólás megtekintéséhez vagy kiadásához.