Nyomtatás

Nőnap alkalmából: "Hiszünk abban, és hitet adnunk másoknak, hogy a nemzet talpra áll..." Interjú Dr. Cser Ágnessel az MSZ EDDSZ elnökével

Írta: Dr. Cser Ágnes 2011. március 07.

Hiszünk abban, és hitet adnunk másoknak, hogy a nemzet talpra áll, magára talál az ellehetetlenített gazdálkodásból, gazdasági és pénzügyi helyzetből, valamint a tartós lélekrombolással együtt járó reményvesztésből felemelkedünk – miközben mi nők és férfiak megtanulunk együttműködni fogalmazta meg az MSZ EDDSZ üzenetetét Dr. Cser Ágnes elnökasszony a nemzetközi nőnap alkalmával.

Először február utolsó vasárnapján, majd március 19-én, de igazából csak száz éve, 1911-ben ünnepelték meg először a nemzetközi nőnapot, amelynek időpontja 1913 óta március 8. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot, 1913-ig február utolsó vasárnapján ünnepelték ott a nőket. Az 1910-ben Koppenhágában megrendezett II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német szocialista politikus és nőjogi harcos, Clara Zetkin javasolta, hogy évente tartsanak világszerte nőnapot.  Az első rendezvényeket a következő év március 19-ére hirdették meg. Az időpont 1913-ban került március 8-ára a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának - más források szerint egy New York-i gyárban 1908-ban e napon bekövetkezett, 129 munkásnő életét követelő tűzvésznek - az emlékére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére.

A nemzetközi nőnap kiváló alkalmat nyújt arra, hogy emlékeztessük a politika-alkotókat az EU-n belül és kívül, hogy csak tudatos és konkrét intézkedésekkel lehet és kell javítani a nők munkaerő-piaci, a köz- és versenyszférában való helyzetén és a politikai és közéleti szerepvállalásukon!

Magyar Európa parlamenti képviselő Járóka Lívia a nőnapi ülésen elhangzott beszédében emlékeztetett: rendkívül fontos a magasan képzett nők jelenléte a köz- és magánszféra vezető pozícióiban. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hátrányos helyzetű, így igen gyakran többszörös diszkriminációval szembesülő nők - például a nagycsaládos, fogyatékos, egyedülálló, vagy etnikai kisebbségekhez tartozó nők - számára még alacsonyabb az előrehaladásukat akadályozó ún. "üvegplafon" (Az üvegplafon kifejezés arra a láthatatlan akadályra utal, mellyel a nők mindennapi érvényesülésük során szembesülnek.)  A néppárti képviselő beszámolt Viviane Redinggel, az Európai Bizottság alelnökével tartott előző napi megbeszéléséről, melyen az alapvető jogokért felelős biztos ismertette a testület szándékát, hogy felméréseket fognak készíteni a nemek közötti arányokról az üzleti és bankszféra teljes spektrumában.

Dr. Cser Ágnes az MSZ EDDSZ elnöke, aki egyben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagja: „...csak így érhető el, hogy az európai gazdaság újból növekedésnek induljon, és a polgárok jóléte növekedjen, ehhez azonban gyökeres szemléletváltoztatásra van szükség. Az ember és a természet harmóniáját kell előtérbe helyezni, és ehhez kell a gazdasági fejlesztéseket tervezni és végrehajtani. Nem csak írott, nyilatkozati esélyeket kell a nők számára biztosítani, hanem tényleges, valós feltételeket és lehetőségeket kell megteremtenünk, mert a nők éppolyan tehetségesek, mint a férfiak. Azt akarjuk elérni, hogy egy olyan világban éljünk, amelyben a nők a társadalom minden területén és a politikai döntéshozatalban is arányosan vezető szerepet kapnak.„ Példaként említette a skandináv államokat, valamint Németországot, ahol a politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi élet legkülönbözőbb területein a német nők korábban aligha voltak sikeresebbek, mint az elmúlt időszakban. „ Angela Merkel kancellár, aki Németország első női kancellárja, kormányában pedig több a női miniszter, mint eddig bármikor, köztük a legfiatalabb, a mindössze 34 esztendős Kristina Schröder, aki a családügyi tárca élén áll. Angela Merkel ennek ellenére erősíteni akarja a nők nagyobb számú vezetői pozícióba való bekerülését.

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó Bizottsága ülésén 2009 márciusában a pénzügyi világválság kitörését követően hangzott el, hogy a korrupció is kevésbé van jelen azokban az országokban, ahol a nők nagyobb mértékben vesznek részt a döntéshozatalban.

Az általunk képviselt munkavállalók zöme nő az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban, a vezetők többsége mégis férfi. Az országos, regionális és megyei vezetők között is alig található nő.

Miért gondoljuk azt, hogy hasznos lenne nemcsak a kis közösségeknek, hanem nemzetünknek, országunknak is, ha nők egyenrangú partnerként vennék ki részüket az irányításból, vezetésből? Nem vitás és tudományosan is bizonyított, hogy szerencsére eltérően gondolkozunk mi nők és férfiak. Ez azt a többlet értéket biztosítaná sorsunk alakítása szempontjából, hogy sokszínűbb megközelítésből értékelnénk, elemeznénk a helyzeteket, és többféle megoldási, illetve végrehajtási javaslat születhetne. Ki lehetne a nyertese az újfajta közös gondolkozásnak és döntési mechanizmusnak? Elsősorban az országunk, nemzetünk és ezzel egyidejűleg kisebb közösségeink és családjaink. Ne szégyelljük elismerni a felismerést, hogy a nők egyszerre több dologra is tudnak figyelni és a gondoskodási képesség is felértékelődik nemzetünk jelenlegi helyzetében. Oktatásunk, nevelésünk még nem teljesedett ki ezen a területen, hogy egyéni és közösségi szerepvállalások hogyan fejleszthetők, alakíthatók a két nem sajátosságaira is figyelemmel.

Munkavállalói érdekképviseleti vezetőként, az évtizedes nemzetközi tapasztalatokra is figyelemmel a 2011. évi nőnap vízválasztó a magyar nők számára!

Hiszünk abban, és hitet adnunk másoknak, hogy a nemzet talpra áll, magára talál az ellehetetlenített gazdálkodásból, gazdasági és pénzügyi helyzetből, valamint a tartós lélekrombolással együtt járó reményvesztésből felemelkedünk – miközben mi nők és férfiak megtanulunk együttműködni – „ !

2011. március 8.

Lejegyezte: Prohászka Mónika

Összes ajánlás (0)

0 az 5 csillagból
Nem rendelkezik megfelelő jogokkal a hozzászólás megtekintéséhez vagy kiadásához.

Kiemelt videó

További videók