Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal

Nyomtatás

NEK 2009. 03. 26-ai határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2009. március 26. csütörtök, 00:00.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2009. március 26-ai
határozatai

Nyomtatás

NEK. 2009. 01. 28. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2009. január 28. szerda, 00:00.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2009. január 28-ai
határozatai

Nyomtatás

NEK. 2008. 11. 20. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. november 20. csütörtök, 00:00.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. november 20-ai

határozatai


1. A NEK felszólítja a Kormányt, hogy az ország versenyképességét valóban fejlesztõ, tényleges szakpolitikákat alakítson ki, egyeztessen, fogadtasson el, hajtson végre. E szakpolitikák sorában az egészségpolitika döntõ jelentõségû.
Az egészségpolitika módszertanilag és eljárási rendjében szabályozott formájának
kialakításában a NEK felajánlja közremûködését.


2. Az egészségpolitika végrehajtásában meghatározó szerepe van a társadalmi egészségbiztosítás intézményének, ezért a NEK felkéri a parlamenti pártokat és a Kormányt, hogy tárgyalja és fogadja el a NEK által elfogadott és közzétett „A társadalmi egészségbiztosítás intézményének meghatározásáról és a fejlesztésének feladatairól” címû országgyûlési határozati javaslatot. Ezzel megkezdõdhet a társadalmi egészségbiztosítás intézményének elodázhatatlan, tényleges megerõsítése, fejlesztése.


3. A kormány az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006 (XII.26.) Kormányrendelet módosításával kívánja a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárakat kialakítani. E lépés ellentétes a tényleges intézményfejlesztési tevékenység prioritási sorrendjével, azaz az alapelvek, a célkitûzések, a mûködés, a mûködési feltételek, a szervezet vizsgálatának, szükség esetén való átalakításának, az új rend megfelelõ szabályozásának egymást követõ, összefüggõ tevékenységi lépéseivel. A kormányrendelet – különös tekintettel az elmaradt népszavazásra is – ismételten utat nyithat az egészségbiztosítás privatizációjának lehetõsége felé.


4. A NEK szót emel az egészségügyben is jelentkezõ megszorítások ellen, amelyek következtében az amúgy a kormány által is elismerten katasztrofális helyzetû ágazati humánerõ helyzet teljes ellehetetlenüléséhez vezet. Tiltakozunk a rosszul fizetett egészségügyi dolgozók kilátásba helyezett keresetcsökkentése ellen, mert nem látjuk, vajon ki fogja jövõre ápolni, gyógyítani betegeinket.

Nyomtatás

NEK 2008. 09. 25. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. szeptember 25. csütörtök, 00:00.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. szeptember 25-ei
határozatai

Nyomtatás

NEK 2008. 08. 27. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. augusztus 27. szerda, 00:00.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. augusztus 27-ei
határozatai

Kiemelt videó

További videók