Nyomtatás

NEK 2008. 06. 26. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. június 26.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. június 26-ai
határozatai

1. A NEK a társadalmi egészségbiztosítás intézményének meghatározására és a fejlesztési feladataira vonatkozó országgyûlési határozati javaslat széleskörû megismertetését és egyeztetését kezdeményezi.

2. A NEK a társadalmi egészségbiztosítás stabilizálása érdekében ugyancsak kezdeményezi a vonatkozó nemzetközi egyezményekhez történõ csatlakozást, annak törvényi kihirdetését, illetõleg az alkotmányi szintû szabályozást.

3. A NEK az országgyûlési határozati javaslat egyeztetésére 4 tagú tárgyaló delegációt jelöl ki. Tagjai a betegszervezetek képviselõje, a NEK titkára és a Korányi András Alapítvány által támogatott alkotó közösség két szakértõje.

4. A NEK megkezdte az egészségpolitika meghatározásának módszertanára, eljárási rendjére vonatkozó elõkészítõ munkálatait, és ajánlást dolgoz ki annak érdekében, hogy Magyarországnak mielõbb legyen érvényesíthetõ egészségpolitikája.

5. A NEK tárgyalni kívánja az országos szakmai intézetek és mûhelyek bezárásával okozott beláthatatlan mértékû és kéri az ombudsman segítségét az adatok rendelkezésére bocsátásában, hogy a NEK szervezeti tájékoztatni tudják a lakosságot. A NEK kéri a kormányt, hogy ezen intézetek bezárásával kapcsolatban haladéktalanul mérje fel az okozott kárt, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, az értékek és intézetek megmentése érdekében.

Kiemelt videó

További videók