Nyomtatás

NEK 2008. 03. 12. határozatai

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. március 12.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2008. március 12-ei
határozatai

A NEK elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter fenyegetõzéseit, miszerint nem pótolnák a kiesõ forrásokat, mivel ez számos orvosi praxis csõdjéhez, így az alapellátás ellehetetlenüléséhez, ezáltal a betegek ellátatlanságához vezet. Nincs az a kormányzat a világon, amelyik ezt megengedhetné magának!


1. A NEK üdvözli a Magyar Nemzet elsöprõ erejû akaratnyilvánítását a 2008. március 9-ei népszavazáson.

A NEK ezzel összefüggésben felszólítja a Kormányt, tegyen eleget az Alkotmányból eredõ kötelezettségeinek, nevezetesen: biztosítsa a polgárok számára a lehetõ legmagasabb szintû testi, lelki egészséghez való jogot, ezt a jelenleg mûködõ társadalombiztosításon, annak fejlesztésén keresztül tegye meg, és biztosítsa az ellátáshoz szükséges anyagi fedezetet is. (Alkotmány 35§ (1) bek. g); 70/D§ (1)-(2) bek.)

A NEK felszólítja a miniszterelnököt, tegyen eleget az ügydöntõ népszavazás kérdéseiben foglaltaknak, vagyis a vizit- és napidíjat 2009. január 1-étõl szüntesse meg a hiányzó források jövõ évi pótlásának biztosításával együtt. A NEK elfogadja és támogatja azt a lehetõséget is, ha a vizit- és napidíjat ez év április 1-ével kívánják megszüntetni. Ebben az esetben a Kormánynak már a jelzett idõponttól fogva kell gondoskodnia a kiesõ források pótlásáról.

A NEK elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter fenyegetõzéseit, miszerint nem pótolnák a kiesõ forrásokat, mivel ez számos orvosi praxis csõdjéhez, így az alapellátás ellehetetlenüléséhez, ezáltal a betegek ellátatlanságához vezet.

Nincs az a kormányzat a világon, amelyik ezt megengedhetné magának!

2. A NEK tagjai alkotmánybírósági beadványt készítenek, mivel az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény sérti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 24. számú egyezményét, ami  a betegbiztosítás tárgyában született és amelyhez Magyarország csatlakozott. Az egyezmény az 1928. évi 32. törvényben jelent meg, ennek 6. cikke rendelkezik arról, hogy „A betegségi biztosítást közhatóságok igazgatási és pénzügyi ellenõrzése alatt álló, minden nyerészkedési célzat nélkül mûködõ, önkormányzattal bíró intézménynek kell ellátniok”. A beadvány másik része az egészségbiztosítási pénztárak egyenlõ elbánás, egyenlõ hozzáférés elvét sértõ szabályainak elutasítását tartalmazza.

3. Mint ahogy azt Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megfogalmazta, és a NEK korábbi határozatai elõre jelezték, megkezdõdött az egészségbiztosítási pénztár törvény üzleti biztosítói mûködését eredményezõ végrehatási rendeletekkel történõ kiegészítése. A NEK tiltakozik ezen rendeletek szelleme és tartalma ellen. A NEK ezért felkéri tagjait, ahogy a törvényalkotásban, úgy a végrehajtási rendeletalkotási folyamatban is jogfenntartással vegyenek részt.

4. A NEK felkéri a Legfõbb Ügyészt, hogy soron kívül, hivatalból állapítsa meg, hogy a kormánypártok közötti Koalíciós Megállapodás 3. sz. mellékletét arra jogosultak írták-e alá. Ez a melléklet a „biztosítási oldal” átalakítását tartalmazza. Ha nem jogosultak írták alá, akkor az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvénytervezetet nem terjeszthették volna az Országgyûlés elé és az nem fogadhatta volna el. (Melléklet dr. Kovács Tamáshoz írt beadvány.)

A NEK tudomásul veszi a szóbeli tájékoztatást az EU Parlament Petíciós Bizottsága elõtti eljárásról, a február 26-ai meghallgatásról, és szemben egyes sajtómegjelenésekkel, az eljárás tovább folytatódik, sõt további dokumentumokkal egészül ki. A NEK továbbra is figyelemmel kíséri az eljárást.

Kiemelt videó

További videók