Nyomtatás

Éves növekedési jelentés: az EU válságra adott átfogó válaszlépéseinek előmozdítása

Írta: Dr. Cser Ágnes 2011. március 27.

 2011. január 12-én az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 304. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:  2011. január 18-án az Elnökség megbízta az Európa 2020 irányítóbizottságot a munka előkészítésével.

Éves növekedési jelentés: az EU válságra adott átfogó válaszlépéseinek előmozdítása

 

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15–16-án tartott, 470. plenáris ülésén (a 2011. március 15-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Michael SMYTH személyében, és 164 szavazattal 8 ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

Részletes vélemény itt olvasható!

I. RÉSZ : AZ ÉVES NÖVEKEDÉSI JELENTÉS ELMULASZTJA AZ ALKALMAT, HOGY OLYAN POLITIKAI JAVASLATOKKAL ÁLLJON ELŐ, AMELYEK KÖZVETLENÜL ÖSZTÖNZIK AZ INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉST

1. Az EGSZB teljes mértékben támogatja az Európa 2020 stratégiát, valamint a költségvetési politika előzetes koordinációja terén az európai szemeszterben elért haladást, és reméli, hogy – legalábbis az euróövezet országai számára – az európai gazdaságpolitika koordinációjára irányuló jelenlegi jogalkotási javaslatok az első lépést jelentik majd egy valóban közös gazdaságpolitika és a költségvetési politikák teljes körű összehangolásának irányába.

2. Az EGSZB aggodalommal szemléli az a nyugtalanító tendenciát, hogy európai gazdasági kormányzásról folytatott vitákban a közösségi módszer helyére korlátozott értékű, elnagyolt kormányközi javaslatok lépnek.

3. Az EGSZB ezért arra biztatja az Európai Bizottságot, hogy álljon ki az európai integráció mellett, olyan merész, kiegyensúlyozott és átfogó javaslatokat dolgozva ki, amelyek segítik Európát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés felé vezető úton a még mindig fiatalnak számító Európa 2020 stratégia szellemében.

4. Ebben az összefüggésben az EGSZB hangsúlyozza, hogy az éves növekedési jelentésnek rendkívül fontos szerepet kellene játszania az átfogó politikai reform előmozdításában a tagállamokban és európai szinten is. Az EGSZB gratulál az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy éves növekedési jelentésének olyan átfogó keretet választott, amely 3 nagyobb címszóhoz rendelt 10 prioritást sorol fel abból a célból, hogy lehetővé tegye a szóban forgó kérdések pontos megvitatását.

5. Az EGSZB ugyanakkor sajnálja, hogy az Európai Bizottság első éves növekedési jelentésében elmulasztotta az alkalmat arra, hogy az Európa 2020 stratégia szellemében folytassa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés közvetlen, célirányos ösztönzését, és ehelyett a szűkebb értelemben vett költségvetési konszolidációra összpontosított, és ezt olyan munkaerő-piaci javaslatokkal kapcsolta össze, amelyek gyakran kiegyensúlyozatlanok és hiányzik belőlük az egységes piac európai dimenziója annak jövőorientált növekedési motorjaival együtt.

6. A költségvetési konszolidációt illetően az EGSZB sajnálja, hogy a konszolidációs javaslatok kizárólag a kiadási oldalra összpontosítanak, illetve egy olyan kiegészítő javaslatot tartalmaznak, amely mérlegeli a közvetett adók alapjának lehetséges bővítését néhány tagállamban. Tekintettel arra, hogy az államadóssággal kapcsolatos jelenlegi válság egy pénzügyi jellegű válságra vezethető vissza, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli mértékű állami pénzügyi támogatásra, amelyet annak érdekében kellett mozgósítani, hogy az ágazat ne okozza a rendszer teljes összeomlását, az EGSZB egy sor olyan javaslatot várt volna, amelyek biztosítják a pénzügyi szektor hozzájárulását az államháztartások fenntartható útra való visszatereléséhez. Ezenkívül a pénzügyi piacok ellenőrzésére szolgáló konkrét és ambiciózus javaslatok előfeltételei a bizalom megteremtésének és a jövőbeli zavarok elkerülésének.

7. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy lehetetlen lesz az államháztartások konszolidációja a megfelelő mértékű gazdasági növekedés biztosítása nélkül. Fájlalja, hogy az Európai Bizottság nem egy olyan növekedési forgatókönyvet vázolt fel, amely a lehető legjobban kiaknázza az egységes piacban rejlő lehetőségeket, hanem ehelyett a növekedés előfeltételeként drasztikus költségvetési konszolidációt helyez előtérbe. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a növekedés motorjaira, amelyek lehetővé teszik majd a tagállamok számára a költségvetések konszolidációját a fenntartható növekedés útjáról való letérés nélkül. Ennek megvalósítása érdekében az EGSZB úgy véli, hogy bármely jövőorientált gazdasági stratégia szerves része kell, hogy legyen egy olyan kiegyensúlyozott makrogazdasági politika, amely harmonikusan ötvözi egymással a keresleti és kínálati oldal szempontjait. Ehhez az is hozzátartozna, hogy a fizetésimérleg-többlettel rendelkező tagállamokat arra kellene bátorítani, hogy folytassák expanzív politikájukat, és találjanak megoldást belső keresletük hiányának kezelésére.

8. A munkaerőpiacok, a nyugdíjreform, a munkanélküliség és a rugalmas biztonság előretekintő megközelítése fenntartható munkahelyek létesítésén és munkalehetőségek teremtésén alapul majd, kiaknázva az új gazdasági ágazatokban és a tiszta energiában rejlő lehetőségeket. Az EGSZB úgy véli, hogy a szociális párbeszéd alapvető szerepet tölt be a munkaerőpiaccal kapcsolatos politikákban. A szociális biztonsági rendszerek szintén kulcsfontosságúak, mivel olyan automatikus szociális és gazdasági stabilizátorként szolgálnak, amelyek előmozdítják a fejlődést és a termelékenységet, csökkentik a szegénységet, valamint ösztönzik a gazdasági és társadalmi kohéziót. Minderre szükség van annak érdekében, hogy megnyerjük a közvélemény támogatását az európai projekt számára. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést illetően ezekre az európai szociális piacgazdaság alapjait képező fő alkotóelemekre kell támaszkodnunk. Az EGSZB ezért nyomatékosan hangsúlyozza, hogy azok az európai bizottsági javaslatok, amelyek egyértelműen ellentmondanak a tagállamok kollektív tárgyalási rendszereinek és munkahely-biztonsági gyakorlatainak, egyáltalán nem állják meg a helyüket.

9. Az EGSZB úgy véli továbbá, hogy az Európai Bizottságnak világossá kellene tennie álláspontját a szabad foglalkozásokra vonatkozó kötelező kvótákat és tagságot illetően. Meg kellene ugyanis különböztetni a diszkriminációmentes közszolgálati feladatokat és általános érdekű szolgáltatásokat azoktól, amelyek valóban gátolhatják az egységes piacban rejlő potenciál kiaknázását. Szintén meg kell vizsgálni a kereskedelemre irányuló szabályoknak az ágazatra gyakorolt valamennyi foglalkoztatási hatását, és alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét olyan kérdésekben, mint az övezetekre osztás vagy a nyitvatartási idő, amelyek alapvetően helyi, kulturális, éghajlati vagy egyéb feltételektől függenek.

10. Ugyanakkor az EGSZB úgy érzi, hogy az éves növekedési jelentés nem fordít kellő figyelmet az egységes piac európai növekedési potenciáljára, mivel csak futólag utal a meghatározó jelentőségű egységes piaci intézkedéscsomagra, és elmulasztja a szóban forgó egységcsomag olyan fő szempontjainak kidolgozását, amelyek elősegítik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést: ilyen aspektusok például az uniós szabadalmak, az európai „szakmai kártya”, az európai infrastrukturális projektek, a határokon átnyúló hitelezés, az integrált jelzálogpiacok, a szociális vállalkozás és a szociális befektetetési alapok.

11. A következő részben az EGSZB specifikus javaslatait vázolja fel részletesebben az Európai Bizottság által előterjesztett 10 ponttal kapcsolatban. Ennek során reméli, hogy a vitát az igazán lényeges kérdések felé tudja majd terelni.

 II. RÉSZ : AZ EGSZB JAVASLATAI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELŐTERJESZTETT 10 PONTTAL KAPCSOLATBAN ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt Brüsszelben, 2011. március 15-én.

 

 

 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
elnöke
Staffan NILSSON

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt videó

További videók