Nyomtatás

Tagság előnyei

Írta: Dr. Cser Ágnes 2009. szeptember 14.

K E D V E Z M É N Y E K

a szakszervezeti tagsághoz kapcsolódóan

Alkotmányos és törvényi alapelv a munkavállalók egyenlősége. Ennek következtében a szakszervezeti tagsághoz önmagában a munkahelyeken sem hátrányok, sem pedig különleges, a munkáltató által munka- vagy közalkalmazotti jogviszony keretében nyújtható előnyök nem tartozhatnak. A szakszervezeti tagság azonban részben a Munka Törvénykönyve, részben a szakszervezetek alapszabályai alapján mégis számos előnnyel járnak. A legfontosabbak közülük:

- a szakszervezet - egyéni meghatalmazás alapján - jogosult tagját (csak tagját!) élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben a munkáltató, a bíróságok, más hatóságok és egyéb szervek előtt képviselni; azaz a szakszervezet tagját segítően a jogi képviselő szerepében járhat el;

 • a szakszervezet tagját jelölheti az üzemi/közalkalmazotti tanács tagjának, illetve közalkalmazotti képviselőnek vagy üzemi megbízottnak, aki e jelöléssel és támogatással a választást követően képviselheti munkatársait a munkáltató irányában, részt vehet a munkáltató vezetésében;
 • a szakszervezeti tag (és csak ő!) munkabérének egy része szakszervezeti tagdíjként adómentessé teheti, amelyet a munkáltató köteles a bérből levonni és a szakszervezet számlájára a tagot segítő célokra átutalni;
 • a szakszervezeti tag a szakszervezet alapszabálya alapján - a már említett jogi segítség mellett - segélyben, egyéb szociális támogatásban, tagtársaival együtt közös élet-, baleset-, felelősségi stb. biztosítási szolgáltatásokban, üdültetési támogatásban részesülhet, kedvezményesen használhatja a szakszervezet üdülőit és egyéb jóléti létesítményeit, tagi közös rendezvényeken vehet részt;
 • tagként részt vállalhat a szakszervezet belső életében, véleménye meghallgatásra talál, egyénként és társaival tehet valamint tagtársai és a többi dolgozó élet- és munkakörülményei javításáért;
 • tagként egy közösség részévé válik, s ezáltal részt vehet a szakszervezet tagjaként a szakszervezet tevékenysége alakításában, pl. a munkáltatótól vagy az állami szervektől információk szerzésében, a munkáltatói döntések előzetes véleményezésében, a munkáltató tevékenységének az ellenőrzésében, a munkáltató jogszerűtlen intézkedései végrehajtásának megakadályozásában;
 • a szakszervezet belső életében neki tetsző csoportosulásokban, illetve azok közös rendezvényein vehet részt, pl. ifjúsági, nő- vagy nyugdíjas klubokban;
 • szakszervezeti választott tisztségviselővé válhat, amelynek ideje alatt, továbbá a megszűnését követő évben a munkáltatóval szemben törvényi védelmet élvez, munkaideje egy részében, érdekvédelmi munkája végzése céljából jövedelme megtartásával felmentést kaphat a munkavégzési kötelezettség alól.
 • Budapest, 2003. december 3 .

  Cser Ágnes
  EDDSZ elnök

 

Kiemelt videó

További videók