Nyomtatás

2004 - 2006

Írta: Dr. Cser Ágnes 2006. január 25.

T Á J É K O Z T A T Á S

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban végzett tevékenységről.

 


2004. május 1-ét követően került sor a 10 új tagállam tanácsosainak kiválasztására és megbízására, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagjaiként megkezdjék tevékenységüket, a 25 tagországot képviseljék.
Az EGSZB-ben 3 csoportban fejtik ki a tanácsosok tevékenységüket: I. csoportban a munkaadókat képviselők, a II. csoportban a munkavállalói képviselők, és a III. csoportban a nem kormányzati szervek,  a civilszervezeteket képviselők tevékenykednek.

Magyarországról 12 (csoportonként 4) képviselő került delegálásra. A magyar munkavállalói képviselők között kinevezésünk első pillanatától kezdődően harmonikus együttműködés alakult ki.
A 314 tanácsost magába foglaló tanácsadó testület az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal dolgozik együtt, a testület munkájában való részvétel komoly és új kihívást jelentett nekem.

A csatlakozásunk pillanatától az EGSZB új épületbe költözött és így nagymértékben megsokszorozódott a feladat a korábbi hivatali szervezet számára, mert egyszerre kellett a költöztetést és a 10 új tagállam képviselőit fogadni és segíteni a beilleszkedésben.

A támogatás ellenére nagyon sok új ismeretlen munkastílussal és feladattal találkoztam és nyelvi problémáink is voltak, a mai napig előfordulnak, pl. jelentéstevőként vagy elnökként a tanulmányozó csoportokban még mindig nem tudnak minden esetben tolmácsot biztosítani. A magyarok ebben is elég jól végzik munkájukat, mert fokozatosan összefogva egymással elérjük a munkafeltételeink egyre nagyobb mértékű támogatását.

Az EGSZB 6 szekcióban végzi tanácsadói tevékenységét és e 6 szekció által szervezett és koordinált munka során tanulmányozó csoportokban, vagy egyéni jelentéstevőként alakítja ki véleményét és terjeszti az Európai Parlament és a Bizottság elé.

Mi, a 4 szakszervezeti képviselő részt veszünk valamennyi szekció munkájában, illetve a 6 szekció mellett az úgynevezett ad hoc bizottságok munkájában is. A 10 új tagország közül egyedüliként kerültem megválasztásra a II. csoport által a kommunikációs csoportba, amelynek vezetője Roger Briesch, aki az előző elnöke volt az EGSZB-nek, jelenleg egyik alelnöke. E Bizottság és Margot Wallström (az Európai Unió Bizottság alelnöke), - aki felelős az EU kommunikációs stratégiájáért és előkészíti a kommunikációs stratégiai fehérkönyvet – és munkatársai között állandó munkakapcsolat alakult ki.
Az SMO (belsőpiaci megfigyelő csoport) tagjává is beválasztottak, ahol az idei bővítésig egyedül képviseltem a 10 új tagállamot.

Két szekcióban veszek részt, a SOC és a TEN, az egyik a szállítások, az energia, a közszolgáltatásokért stb. felel, a másik a szociális területet öleli fel a munkavállalók jogaitól kezdve a képzés, oktatás stb. területeket. Nagyok sok tanulmányozó csoportba kerültem beválasztásra, amely csoportmunkában aktívan vettem részt.

2005-ben kijelöltek egyedüli jelentéstevőnek az EU intézményeinek főigazgatói, illetve főigazgató helyettesi kinevezésekre vonatkozó európai bizottsági módosító egységesítő jogszabálytervezet véleményezőjének. Véleményemet, amelyet nagy elismeréssel fogadtak, komoly szakmai sikerként értékelik, mivel az EU működési alapelveire támaszkodva kimondta, hogy a tervezett jogszabály elfogadhatatlan a testületünk által, mivel súlyosan sértené az esélyegyenlőséget az új tagállamok állampolgárai részére, azzal hogy nem vehetnének részt nyilvánosan meghirdetett főigazgatói és főigazgató helyettesi pályázatokon. Ezzel a véleményemmel kinyitottam a lehetőséget a 10 új tagország állampolgárai előtt is és a „hitbizományok” kiépítése ellen tettem lépéseket.
Beválasztottak az SGI (az általános érdekű szolgáltatások) ad hoc munkabizottságába is, különös figyelemmel az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó direktívára.

2005 decemberében a II-es csoport a 2008 Az európai kultúrák közötti dialógus éve tanulmányozó csoport főelőadójának választott.

Az EGSZB életében a szakszervezeti képviselők aktívan bekapcsolódtak, folyamatosan segítjük egymás munkáját nemcsak az információk átadásával, hanem ténylegesen is segítjük egymás elfogadtatását. Mi magyarok és nemcsak a szakszervezetisek komoly tisztségeket töltünk be a többi új tagállami küldöttekkel való összehasonlításban, és ezt úgy érzem annak is köszönhetjük, hogy mi tizenketten segítjük és támogatjuk egymást.

Anna-Marie Sigmund (testületünk osztrák elnöke) új stílust, stratégiát és új programot vezetett be, és fogadtatott el testületünkkel, ahol külön hangsúlyt fektetett az európai kultúra kölcsönös megismerésére és megszerettetésére. Ebben az elképzelésben kiemelt helyet foglalt el a magyar est. Köszönet a kollegáknak és a szervezést segítőknek!

Sok hasznot jelentene a magyarországi szakszervezeti mozgalomnak, ha megteremthetődne az állandó fórum és konzultációk lehetősége annak érdekében, hogy az általunk szerzett tapasztalatot, tudást átadhassuk, és hogy jobban megismerjük, és képviselhessük a magyar munkavállalói oldalt
.
Munkám során a mellékelt előadások megtartására kértek fel, amelyekre az Európai Unió Bizottsága vagy Szakszervezeti javaslat alapján került sor.

Valószínűnek tartom, hogy az EGSZB-ben végzett munkám is hozzájárult, hogy az EPSU az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (az ETUC legnagyobb tagszervezete, 8 millió taggal) 2005 júniusában egyhangú döntéssel Gender Mainstreaming állandó Bizottsága elnökének választott.

Budapest, 2006. január 25.


dr. Cser Ágnes
SZEF/ÉSZT által delegált tanácsos

Kiemelt videó

További videók