Mutassunk példát Európának! Az egészséges és igazságos Magyarországért!

felkiáltójel

Az ország egyik legnagyobb és legfontosabb szakszervezete nevében köszöntünk benneteket, illetve Önöket.      Az MSZ EDDSZ tagsága.

 

Sztrájktárgyalás 2017 december

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik video üzenete

Hozzászólás (0) Találatok: 400

Soron kívüli tárgyalás folytatást kezdeményeztünk Balog Zoltán miniszter úrral

EMMI

Balog Zoltán

miniszter

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, és kezdeményezem a soron kívüli találkozót stratégiai partnereink és a magunk nevében az országosan kialakult felfokozott várakozás és hatalmas csalódás  miatt, hogy mielőbb orvosolni tudjuk!

Köszönjük a lehetőséget, hogy a szakdolgozók javára előrehozhatónak tűnik a 2018 novemberi bérfejlesztés! Azonban az Önnel folytatott november 28-ai tárgyalás során általunk szóban és írásban bemutatott korrigálható és korrigálandó problémákat minél előbb orvosolni kell.

Csatolom a közös sajtóközleményünket, az etikus szerződött partnerség kötelez bennünket arra, hogy ne támadjunk, hanem tárgyaljunk – így is lehet kérni, még követelni is.

Bízunk abban, hogy Varga Mihály miniszter úrral együtt megtalálják az ágazati munkavállalók számára a megoldást.

Még ebben az évben várják Miniszter úr megnyugtató válaszát közös ügyeink rendezéséről.

Jelen levelemet dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úrnak is megküldtem.

Tisztelettel:

Cser Ágnes

a sztrájktárgyalók és stratégia partnereink nevében

 

Köszönjük, kérjük és követeljük 2

2017. december 15.

sajtóközlemény

 

Köszönjük, hogy a kormány felhatalmazta Balog Zoltán és Varga Mihály miniszter urakat, hogy még decemberben, január elején vizsgálja meg a szakdolgozókat megillető 2018 novemberi bérfejlesztés januárra való előrehozatalának lehetőségét!

Ezért soron kívüli tárgyalás folytatást kezdeményezünk Balog Zoltán és Varga Mihály miniszter urakkal, hogy még december hónapban sor kerüljön a 2016 szeptemberében aláírt megállapodás kiegészítésére.

Az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalója felfokozott várakozással volt és van a 2017. év bérkorrekciójának teljesítéséért!

A szakdolgozók bérfejlesztésén túl az ágazati munkabéke elsősorban a betegellátás zavartalan biztosítása érdekében megköveteli, hogy lépésről-lépésre egyik foglalkozási csoportot sem kihagyva hajtsuk végre a bérfelzárkóztatást, mint ahogyan ebben a kormánnyal 2016. szeptember 20-án megállapodtunk.

Nem mondhatunk le, és nem is fogunk lemondani a 2017. év korrekciójáról és ennek a bértáblákban való keresztülvezetéséről, mert a több évtizede a legnehezebb feladatokat ellátó kollegák mindaddig becsapva érzik magukat, csak rövid ideig örülhettek az igazságos bértáblának. A gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók nélkül leáll az egészségügy, ha lehet az oktatás, vagy más közszolgáltatást segítőket magasabban díjazni, akkor az egészségügyet segítőket miért nem? Ezért követeljük részükre is az egyhavi korrekciós pénzt.

Ugyanígy az orvosok, a többi diplomás bérének a korrekciónak megfelelő arányban kell növekednie. A béren kívüli juttatások biztosítása: a cafeteria rendszer kiterjesztésének áttekintése, juttatás 100.000 Ft/év, bankszámlahozzájárulás kifizetése 12.000 Ft/év, a munkaruhára, a védőruhára, a munkavállalók egészségének megőrzésére, a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók, a védőnők, a mentősök helyzetének javítására és bérfelzárkóztatására, ezek beemelése a már megkötött Kollektív Szerződésbe, valamint a KSZ ágazati kiterjesztésére tett javaslatainkat foglaltuk össze a 2016. szeptember 20-án, a kormány által aláírt megállapodás kiegészítésére.

A 2015 májusa óta a kormány kijelölt képviselőjével folytatott sztrájktárgyalás során az életpályamodell helyett az ágazat valamennyi munkavállalójára kiterjedő Kollektív Szerződés megkötését tűztük ki célul. A kormány az ezt lehetővé tevő jogszabályokat megalkotta, beterjesztette az országgyűlés elé, és törvénymódosítással lehetővé tette e követelésünk teljesítését.

Sztrájktárgyalásban vagyunk a kormánnyal az általa kijelölt képviselő útján, akivel a követeléseink teljesítésének tartalmáról, azok időbeli ütemezéséről még 2017 decemberében a 2016-os Megállapodásunk kiegészítését szeretnénk aláírni.

A kormány megbízta Balog Zoltán miniszter urat november 29-én, hogy a kormányhoz eljuttatott követeléseinkről érdemben tárgyaljon, ez részben sikerült! A kormány december 13-án felkérte Varga Mihály miniszter urat is követeléseink teljesíthetőségének vizsgálatára. Abban bízunk, hogy a kormány képviseletében eljáró miniszterek közreműködésével rövidesen eredményre jutunk és a Megállapodásunkat kiegészítjük.

Budapest, 2017. december 15.

Sztrájktárgyalók:

Cser Ágnes                 MSZ EDDSZ

Toma Lajos                 MÖSZ

Stratégiai partnerek:

Dr. Éger István           MOK

Dr. Balogh Zoltán      MESZK

Dr. Hankó Zoltán       MGYK

Hozzászólás (0) Találatok: 408

Köszönjük, kérjük és követeljük,

hogy az egészségügyi bérkorrekcióra vonatkozó követeléseinkről, a 2016. szeptember 20-ai Megállapodásunk kiegészítéséről a kormány tárgyaljon a december 13-ai, holnapi ülésén!

2017. november 17-én, november 23-án, november 30-án, december 7-én és december 12-én folytattunk sztrájktárgyalást a kormány kijelölt képviselőjével.

2017. november 28-án Balog Zoltán EMMI miniszter úrtól

soron kívüli

kormányzati intézkedést kértünk a 2016. szeptember 20-án aláírt, szeptember 1-jén életbe lépett bérmegállapodásunk azonnali korrekciójára, hogy a november 1-jétől esedékes decemberi kifizetésű bérfejlesztés második rész végrehajtása ne okozzon botrányt a szakdolgozók körében!

Az örvendetes minimálbér és garantált bérminimum 2017-ben végrehajtott, és 2018-as várható emelésével a kiigazított és igazságos 2016. szeptember 1-jétől érvényes bértáblák belső arányai összeomlottak, és magasabb szinten ez 2018-ban „újratermelődik”!

2016 novemberében először szóban, majd írásban, illetve valamennyi sztrájktárgyaláson kértük a 2017. év korrekcióját. Erre először csak 21 milliárd forintot kértünk az ágazati egészségügyi hozzájárulás tervezett megtakarítására figyelemmel. A követelés összege drasztikusan lecsökkent az ágazat csaknem 21 milliárdos megtakarítására figyelemmel, ugyanis kb. 8 milliárd forinttal kellene csak kiegészíteni. Az idő előrehaladására figyelemmel a 2017-es év korrekcióját váltaná ki a karácsony előtti egy havi bér az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalója részére.

A 2018. évi novemberben esedékes harmadik bérfejlesztés január 1-jére való előrehozatalával a minimálbér és garantált bérminimum hatását részben korrigálná! Ugyanakkor a kb. 15 ezer bérfejlesztésben 2017 novemberében alig részesülő helyzetén a 2016-os Megállapodásunkba foglalt bértáblák módosításával kell segíteni, ugyancsak a korábbi igazságos arányokat helyreállítani, hogy a több évtizede munkát végző szakdolgozók bére ne lehessen egyenlő a most belépő szakdolgozóéval.

Az orvosok, a többi diplomás bérének a korrekciónak megfelelő arányban kell növekednie. A béren kívüli juttatások biztosítása: a cafeteria rendszer kiterjesztésének áttekintése, juttatás 100.000Ft/év, bankszámlahozzájárulás kifizetése 12.000 Ft/év, a munkaruhára, a védőruhára, a munkavállalók egészségének megőrzésére, a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók, a védőnők, a mentősök helyzetének javítására és bérfelzárkóztatására, ezek beemelése a már megkötött Kollektív Szerződésbe, valamint a KSZ ágazati kiterjesztésére tett javaslatainkat foglaltuk össze a 2016. szeptember 20-án, a kormány által aláírt megállapodás kiegészítésére.

A 2015 májusa óta a kormány kijelölt képviselőjével folytatott sztrájktárgyalás során az életpályamodell helyett az ágazat valamennyi munkavállalójára kiterjedő Kollektív Szerződés megkötését tűztük ki célul. A kormány az ezt lehetővé tevő jogszabályokat megalkotta, beterjesztette az országgyűlés elé, és törvénymódosítással lehetővé tette e követelésünk teljesítését.

A kormány már átvállalta MESZK tagsággal együtt járó kötelező tagdíj fizetését az állami fenntartású intézményekben és az Országos Mentőszolgálatnál.

Sztrájktárgyalásban vagyunk a kormánnyal az általa kijelölt képviselő útján, akivel a követeléseink teljesítésének tartalmáról, azok időbeli ütemezéséről még 2017 decemberében a 2016-os Megállapodásunk kiegészítését szeretnénk aláírni.

Követeléseinket a 2016-os Megállapodáshoz készített kiegészítéstervezet tartalmazza az erre adott Egészségügyért Felelős Államtitkárság válaszával együtt a melléklet tartalmazza.

Budapest, 2017. december 12.

Sztrájktárgyalók:

Cser Ágnes                 MSZ EDDSZ

Toma Lajos                 MÖSZ

Stratégiai partnerek:

Dr. Éger István           MOK

Dr. Balogh Zoltán      MESZK

Dr. Hankó Zoltán       MGYK

Sajtótáj 12.12

Attachments:
Download this file (EÜÁT ajánlata_2017.12.07.pdf)EÜÁT ajánlata_2017.12.07.pdf812 kB
Hozzászólás (0) Találatok: 448

A sztrájktárgyalások még folyamatban vannak

már 2016 novemberében kezdeményeztük a 2016. szeptember 20-ai megállapodásunkba foglalt bértábla korrekcióját a minimálbér és garantált bérminimum 2017. január 1-jétől való örvendetes megemelésére figyelemmel

"Az ellenzék megtéveszti az egészségügyi dolgozókat

2017. december 5. 19:38

A kormány, valamint az ágazati reprezentatív szakszervezetek és stratégiai partnereik közti hosszú tárgyalássorozat eredményeként létrejött tavalyi megállapodás értelmében egy több éves béremelés kezdődött meg az egészségügyben annak érdekében, hogy 97 ezer egészségügyi dolgozó élet-és munkakörülményei javuljanak.

A megjelent híresztelésekkel ellentétben minden egészségügyi szakdolgozó alapbére 12%-kal emelkedett novemberben, a szakorvosok és szakgyógyszerészek alapbére pedig 100 ezer forinttal lett magasabb. Ennek eredményeképp egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező OKJ végzettségű (Besorolási osztály: E, Fizetési fokozat: 02) ápoló alapilletménye a 2010-es 91 ezer forinthoz képest novembertől 183 ezer forintra emelkedett. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező OKJ végzettségű (Besorolási osztály: E, Fizetési fokozat: 07) ápoló  alapilletménye 2010-ben még 106 ezer forint volt, most novembertől 209 ezer forintot kaphat kézhez. Egy 7-9 éves jogviszonnyal rendelkező szakorvos (Besorolási osztály: I, Fizetési fokozat: 03) alapilletménye a 2010-es 156 ezer forintról novembertől 469 ezer forintra nőtt.

Az ellenzék hisztériakeltésével ellentétben a polgári kormány betartotta az egészségügyi dolgozóknak tett ígéreteit és az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel és stratégiai partnereivel kötött megállapodását, s a szakdolgozók számára 2016-ban új bértáblát alakított ki, amely átlagosan 26,5 százalékos alapbér emelést tartalmazott, idén november elsejétől pedig további 12 százalékkal emelte a tavalyi alapbéreket. Hangsúlyozzuk, hogy alapbéremelés történt, tehát a különböző pótlékok tovább emelik a kereseteket.

A tárgyalások eredményeként létrejött megállapodásban a tárgyalópartnerek rögzítették azt is, hogy nyomon követik, illetve időről időre áttekintik a béremelés hatását, s amennyiben szükséges, elvégzik a változtatásokat, éppen ezért a szakszervezetekkel tovább folytatódnak az egyeztetések. Ennek megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy a béremelés mindenki számára pozitív előrelépést jelentsen.

Az ágazati bértárgyalások a héten tovább folytatódnak.

(EMMI)"

Most a kormányon a sor!

 

Hozzászólás (0) Találatok: 382