Nyomtatás

Védelmetekben, védelmünkben!

Írta: Szerkesztőség 2020. március 18.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Prof. Dr. Horváth Ildikó
államtitkár asszony
 
Fülöp Attila
államtitkár úr
 
Dr. Latorcai Csaba
államtitkár úr
 
Tisztelt Államtitkár Asszony és Urak!
 

2020. március 15-én dr. Latorcai Csaba az  EMMI közigazgatási államtitkárával folytatott telefonbeszélgetés során megállapodtunk, hogy elhalasztjuk/felfüggesztjük az egészségügyi sztrájktárgyalást a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet lezárultáig.

Jelen levelünkkel kezdeményezzük a szociális ágazatban is a folyamatban levő sztrájktárgyalás elhalasztását/felfüggesztését ugyanazon indok alapján.

A rendkívüli helyzet rendkívüli helytállást követel meg mindkét ágazat munkavállalóitól!

Magyarország kormánya és az Operatív Törzs által a veszélyhelyzetre figyelemmel megalkotott eljárásrendek, tájékoztatók kimunkálására került sor, illetve folyamatosan kiegészülnek, melyek betartásáért és betartatásáért a hatóságok, a fenntartók, az intézmények, a tulajdonosok és a munkáltatók a felelősek.

Míg az egészségügyi ágazatban a fenntartói struktúra könnyen átlátható, addig a szociális ágazatban ez sokkal bonyolultabb. Az állami, az önkormányzati, az egyházi az alapítványi és magánvállalkozások által fenntartott szociális intézményekben - elsősorban a bentlakásos intézményekben a koronavírus felmerülésének kockázata rendkívüli mértékű - az ott lakók és az őket gondozó, ápoló munkavállalók fokozott védelmet igényelnek.

A munkavállalók, így az egészségügyi és szociális ágazati dolgozók (az egészségügyben az alap-, járó- és fekvőbeteg ellátás, a gyógyszertárak, a szociális ellátás), védelme kiemelt támogatást igényel, hiszen tőlük függ az egészségesek, betegek, gondozottak és ápoltak sorsa!

Úgy az egészségesek, a betegek, gondozottak, ápoltak, mint a munkavállalók védelme csak úgy valósítható meg, ha az elrendelt eljárásokat maradéktalanul betartják és betartatják.

Az elmúlt időszakban meghozott intézkedések gyakorlati végrehajtása során számos helyen a munkavállalók kétségbeesett jelzése szerint még mindig nem állnak rendelkezésre az egészségük megóvását jelentő védőeszközök.

Támogatva a szakmai köztestületek MESZK, MOK, és MGYK által az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak, illetve az Operatív Törzshöz eljuttatott kezdeményezéseiket, az alábbi intézkedések megfontolását javasoljuk a beteg és gondozott biztonsága és az egészségügyi-szociális ágazati munkavállalók védelme érdekében:

 • Egyéni védőfelszerelések/védőeszközök biztosítása - ezek munkahelyi szintű és nem szúrópróbaszerű ellenőrzése az eljárásrend alapján. Így a Kormányzat az Operatív Törzs által kihirdetett intézkedéseket betartatva az egészségügyi és szociális dolgozók védelme érdekében biztosítani kell a munkaruha, védőruha és a civilruha tárolását, a személyi fertőtlenítés lehetőségét az öltözőkben.
  Őszintén sajnáljuk, hogy nem sikerült elérnünk mindeddig a sztrájktárgyalásaink során, hogy az állami/önkormányzati fenntartású intézményekben (beleértve az alapellátást is) biztosítsák a munkáltatók a védőfelszereléseket, ami a ruházatot jelenti.
 • Az egyéni védőeszköz intézeti mosatásának, fertőtlenítésének az elrendelése – meg kell kezdeni a kiszervezett mosatás visszavételét - a saját ruha viselésének tilalma a munkavégzés időtartama alatt. A több munkahely közötti ingázás során a munkavállaló legyen köteles minden munkahelyen tiszta, fertőtlenített védőeszközt/ruhát cserélni.
 • A személyi fertőtlenítés és zuhanyozás biztosítása.
 • A teljes vagy részleges ápolási ellátásra szoruló betegek/gondozottak részére a fokozott higiénia biztosítása.
 • A betegek ápolási és diagnosztikus eszközeinek fokozott figyelemmel történő fertőtlenítése.
 • A mosodai és élelmezési szolgáltatást külső szolgáltató által veszi igénybe a legtöbb kórház/intézmény, ezért meg kell szigorítani a szállítás feltételeit, célszerű a szolgáltatás visszavétele.
 • Az egészségügyi hulladék kezelését végzők védőruha használatának szigorítása és ellenőrzése.
 • A tiszta és a szennyezett útvonalak felülvizsgálata és betartatása. A steril műszerek, a gyógyszer, a hulladék, a veszélyes hulladék, szennyes és tiszta ruha szállítása, élelmezés nyers és készételek mozgatása, felület fertőtlenítés és annak hatékonyságának ellenőrzése. Az egységekben keletkezett veszélyes hulladékgyűjtés/tárolási idejének helyi szigorítása.
 • Az elmúlt 30 évben elsősorban az egészségügyi intézmények takarítását szervezték ki, privatizálták. Ennek rendkívül súlyos következményei jöttek létre, lásd kórházi fertőzések. Hasonlóan a fent már említett szolgáltatások visszavételére tett javaslatunkhoz - kezdeményezzük a takarítás visszavételét nemcsak a betegbiztonság, hanem a munkavállalók védelme érdekében is.

A helyzet súlyosbodására figyelemmel kérjük mérlegelni és figyelembe venni az alábbi javaslatainkat:

 • Az epidémia sajnálatosan súlyos, robbanásszerű terjedésére tekintettel elkerülhetetlennek látjuk a készenlét elrendelését. A készenlét elrendelhetőségét a szolgáltató által az Mt. 110-112.§-a tartalmazza az egészségügyben, ettől eltérő rendelkezések vannak hatályban az Eütev. 12-14. §-ában. Az erre vonatkozó díjazás eltér, az illetmény 25%-a (Eütev. 14. §). Álláspontunk szerint erre a rendkívüli helyzetre is célszerű lenne a munkavállalók felkészítése és mindennemű támogatásuk megszervezése.
 • Indítványozzuk a főállás melletti egészségügyi tevékenységre irányuló mellékállásos foglalkoztatás (további jogviszony) esetleges „megtiltását” a járványügyi kockázat csökkentése érdekében, és az egy munkavállaló, egy munkahely célkitűzés megvalósítását.
 • Kezdeményezzük a munkavállalók felkészítését és tájékoztatását egészségügyi válsághelyzet esetleges elrendeléséről, és ennek alapján az egészségügyi dolgozó kirendelésének lehetőségéről (521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról).
 • Kezdeményezzük a munkavállalók felkészítését és tájékoztatását az Eütev. szerinti munkaidő korlát esetleges felfüggesztéséről (47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről).

Üdvözöljük prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr felhívását az önkéntesek verbuválását az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

 • Kezdeményezzük, hogy miniszter úr a szociális ellátás biztosítására is felhívással forduljon önkéntesek toborzására az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó családok gyermekeire való felügyelet, gondoskodás megszervezésére is. Sajnos a két ágazatban nagyon nagy mértékű az egyszülős család, illetve ha a házastársnak van munkahelye nincs biztosítva a kiskorú gyermekek felügyelete. Legalább a gyermekek 14 éves koráig látjuk indokoltnak a gyermekekről való gondoskodás beleértve az étkeztetés megszervezését. Különös figyelemmel az egészségügy és a szociális ágazat egyes területeinek folyamatos működésére.
 • A már eddig is túlfeszített igénybevételhez járul a járvány drasztikus emelkedésének korlátozása érdekében a bölcsődei, óvodai és oktatási intézmények bezárása – ami érinti a kisgyermekes egészségügyi és szociális ágazati dolgozókat is. Javasoljuk az otthon maradásra díjazás biztosítását szabadság kiadása helyett. Sajnos már sok helyről jelezték, hogy a munkáltatók szabadságra küldik őket.
 • Az egészségügyi ellátás átalakítása során, a sürgősségi ellátásra való koncentrálás miatt sok munkáltató szabadságra küldi a sürgősségi ellátásban részt nem vevő dolgozókat. Itt is a díjazást javasoljuk szabadság kiadása helyett.
 • Javasoljuk a munkáltató által elrendelt (nem hatósági) „önkéntes” karantén esetén állásidőre járó díjazás (alapilletmény) kifizetését (szabadság kiadása helyett) https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/548/COVID19_munkaltatoilehetosegek_EMMI_20200311.pdf
  Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy vétlen munkavállaló a szabadsága terhére kerüljön karanténba, hiszen a szabadság célja a munkavállaló testi, szellemi és lelki rehabilitációja. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartjuk, mint ahogyan az előzőekben jeleztük, hogy a sürgősségi ellátásban közvetlenül részt nem vevő munkavállalók állásidő fizetése helyett szabadságra küldje.
 • Mindkét ágazat munkavállalói részére kezdeményezzük saját gépkocsival történő munkába járást és díjazását (9-15 Ft/km), közigazgatási határon belül is.
 • Kezdeményezzük, hogy mindkét ágazatban a kormány mérlegelje a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók a Kjt. 2008-as szintjén befagyasztott bérezési szinttől való elmozdítását az általunk 2019-ben benyújtott bértábla bevezetésével, melyet mindhárom köztestület MOK, MESZK, MGYK támogatott. Sajnálatos és szomorú tény, hogy a szakszemélyzet sem elegendő, elfogadhatatlan többletterhelést ró rájuk egyes intézményekben szakmai tevékenységükön túl nemcsak az ágyak, a betegek mozgatása, hanem a takarítás is! A gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók nélkül nem lehet fenntartani sem az egészségügyi, sem a szociális ágazatot, mert akkor nincs informatika, munkaügy, humánpolitika, logisztika, elektromos áram, víz, fűtés, légkondicionálás, gazdálkodás, szennyesruha- szemétszállítás, élelmezés…
 • A két ágazat folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalói részesüljenek szervezett étkeztetésben, biztosítsuk részükre egészségi állapotuk ellenőrzését, a pihenésük kellő körülményeinek biztosítását. Ugyanilyen fontosnak tartjuk lelki állapotuk kellő támogatását, hogy ne veszítsék el biztonságérzetüket és a hivatásukba vetett hitüket. Kezdeményezzük részükre rendkívüli szabadság biztosítását rehabilitációjukra.

Magyarország jövője a tét, mindannyiunk kötelessége, hogy akik az egészségügyi, a szociális intézményekben, gyógyszertárakban a frontvonalon dolgoznak kapjanak teljes támogatást és gondoskodást.


Cser Ágnes                       Toma Lajos
MSZ EDDSZ elnök        MÖSZ elnök
Kedves Kollegák!
 
Őszintén sajnálom, hogy Magyarországot sem kerüli el a tragikus következményekkel járó koronavírus.
A váratlan és soha nem ismert  fertőzés lehetetlen helyzeteket teremtett. Ebben álltok Ti mindannyian helyt, és megpróbáljátok megmenteni az embereket.
Ezért az áldozatos és ma még kiszámíthatatlan ideig tartó emberfeletti igénybe vételetekért kötelesek vagyunk megtenni értetek mindent.
A sztrájktárgyalás felfüggesztése nem jelenti a követelésekről való lemondást! Ugyanakkor a koronavírus által diktált felfordult világban nemcsak a betegek, gondozottak életét, hanem titeket is védeni kell. Nemcsak a Ti életeteket, hanem a családotokat is védeni és támogatni kell.
Toma Lajos MÖSZ elnök sztrájktárgyaló partnerrel, Csuvikovszky Gáborné Edit alelnök asszonnyal  elkészítettük javaslatainkat figyelembe véve a MESZK, MOK és MGYK köztestületek szakmai javaslatait is, melyeket támogatunk, az alábbiakban megküldöm részetekre. (1. melléklet a levél végén)

2020. március 16-án bejelentésre került, hogy a Budai Egészségügyi Központ magáncég felajánlotta, hogy járványkórházzá alakul,  az Operatív Törzsnek felajánlotta tevékenységét, és az OTP Bank lélegeztető gépek vásárlásával is hozzájárult a járványkórház működéséhez.
Erre figyelemmel ugyancsak megküldöm dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úrnak írott javaslatomat az érdeketekben arra az esetre, ha közületek bárki a koronavírussal érintett beteggé válna, vagy kórházi megfigyelést igényelne. (2. melléklet)
Ugyancsak megküldöm a miniszterelnöki megbízott úr pozitív válaszát. (3. melléklet)
A kezdeményezésemről tájékoztattam a sztrájktárgyalásban stratégiai partnereinket (MOK, MESZK, MGYK), és egyúttal kértem javaslatom támogatását részükről. (4. melléklet)
Megküldöm dr. Balogh Zoltán azonnali támogató válaszát. (5. melléklet)
Elgondolkodtatónak tartom dr. Kincses Gyula MOK elnök  a támogatást és a javaslatot egyben elutasító szakmai válaszát. (6. melléklet)
 
 Többen tettetek fel a koronavírus esetén alkalmazandó eljárásokkal összefüggő kérdéseket.
Arra kérlek Benneteket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán olvassátok el a részletes tájékoztatásokat, mert sok kérdésre a válasz ott megtalálható. 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

Az élet- és munkakörülményeitek védelme  és biztosítása érdekében írt javaslatunkban is sok kérdésetekre találtok választ.
Arra kérlek Benneteket, ha a munkáltató nem az eljárási rendben vagy a tájékoztatók szerint jár el, azonnal jelezzétek, hogy a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni érdeketekben!
Üdvözlettel:
Cser Ágnes
MSZ EDDSZ elnök
 
Mellékletek:
1.
Feladó: dr. Cser Ágnes <Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Elküldve: 2020. március 17., kedd 23:20
Címzett: Prof. dr. Horváth Ildikó ; Fülöp Attila; Latorcai Csaba dr. 
Tárgy: koronavírus élet- és munkakörülmények
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Prof. Dr. Horváth Ildikó

államtitkár asszony

 

Fülöp Attila

államtitkár úr

 

Dr. Latorcai Csaba

államtitkár úr

 

 Tisztelt Államtitkár Asszony és Urak!

2020. március 15-én dr. Latorcai Csaba az  EMMI közigazgatási államtitkárával folytatott telefonbeszélgetés során megállapodtunk, hogy elhalasztjuk/felfüggesztjük az egészségügyi sztrájktárgyalást a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet lezárultáig.

Jelen levelünkkel kezdeményezzük a szociális ágazatban is a folyamatban levő sztrájktárgyalás elhalasztását/felfüggesztését ugyanazon indok alapján.

A rendkívüli helyzet rendkívüli helytállást követel meg mindkét ágazat munkavállalóitól!

Magyarország kormánya és az Operatív Törzs által a veszélyhelyzetre figyelemmel megalkotott eljárásrendek, tájékoztatók kimunkálására került sor, illetve folyamatosan kiegészülnek, melyek betartásáért és betartatásáért a hatóságok, a fenntartók, az intézmények, a tulajdonosok és a munkáltatók a felelősek.

Míg az egészségügyi ágazatban a fenntartói struktúra könnyen átlátható, addig a szociális ágazatban ez sokkal bonyolultabb. Az állami, az önkormányzati, az egyházi az alapítványi és magánvállalkozások által fenntartott szociális intézményekben - elsősorban a bentlakásos intézményekben a koronavírus felmerülésének kockázata rendkívüli mértékű - az ott lakók és az őket gondozó, ápoló munkavállalók fokozott védelmet igényelnek.

A munkavállalók, így az egészségügyi és szociális ágazati dolgozók (az egészségügyben az alap-, járó- és fekvőbeteg ellátás, a gyógyszertárak, a szociális ellátás), védelme kiemelt támogatást igényel, hiszen tőlük függ az egészségesek, betegek, gondozottak és ápoltak sorsa!

Úgy az egészségesek, a betegek, gondozottak, ápoltak, mint a munkavállalók védelme csak úgy valósítható meg, ha az elrendelt eljárásokat maradéktalanul betartják és betartatják.

Az elmúlt időszakban meghozott intézkedések gyakorlati végrehajtása során számos helyen a munkavállalók kétségbeesett jelzése szerint még mindig nem állnak rendelkezésre az egészségük megóvását jelentő védőeszközök.

Támogatva a szakmai köztestületek MESZK, MOK, és MGYK által az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak, illetve az Operatív Törzshöz eljuttatott kezdeményezéseiket, az alábbi intézkedések megfontolását javasoljuk a beteg és gondozott biztonsága és az egészségügyi-szociális ágazati munkavállalók védelme érdekében:

 • Egyéni védőfelszerelések/védőeszközök biztosítása - ezek munkahelyi szintű és nem szúrópróbaszerű ellenőrzése az eljárásrend alapján. Így a Kormányzat az Operatív Törzs által kihirdetett intézkedéseket betartatva az egészségügyi és szociális dolgozók védelme érdekében biztosítani kell a munkaruha, védőruha és a civilruha tárolását, a személyi fertőtlenítés lehetőségét az öltözőkben.
  Őszintén sajnáljuk, hogy nem sikerült elérnünk mindeddig a sztrájktárgyalásaink során, hogy az állami/önkormányzati fenntartású intézményekben (beleértve az alapellátást is) biztosítsák a munkáltatók a védőfelszereléseket, ami a ruházatot jelenti.
 • Az egyéni védőeszköz intézeti mosatásának, fertőtlenítésének az elrendelése – meg kell kezdeni a kiszervezett mosatás visszavételét - a saját ruha viselésének tilalma a munkavégzés időtartama alatt. A több munkahely közötti ingázás során a munkavállaló legyen köteles minden munkahelyen tiszta, fertőtlenített védőeszközt/ruhát cserélni.
 • A személyi fertőtlenítés és zuhanyozás biztosítása.
 • A teljes vagy részleges ápolási ellátásra szoruló betegek/gondozottak részére a fokozott higiénia biztosítása.
 • A betegek ápolási és diagnosztikus eszközeinek fokozott figyelemmel történő fertőtlenítése.
 • A mosodai és élelmezési szolgáltatást külső szolgáltató által veszi igénybe a legtöbb kórház/intézmény, ezért meg kell szigorítani a szállítás feltételeit, célszerű a szolgáltatás visszavétele.
 • Az egészségügyi hulladék kezelését végzők védőruha használatának szigorítása és ellenőrzése.
 • A tiszta és a szennyezett útvonalak felülvizsgálata és betartatása. A steril műszerek, a gyógyszer, a hulladék, a veszélyes hulladék, szennyes és tiszta ruha szállítása, élelmezés nyers és készételek mozgatása, felület fertőtlenítés és annak hatékonyságának ellenőrzése. Az egységekben keletkezett veszélyes hulladékgyűjtés/tárolási idejének helyi szigorítása.
 • Az elmúlt 30 évben elsősorban az egészségügyi intézmények takarítását szervezték ki, privatizálták. Ennek rendkívül súlyos következményei jöttek létre, lásd kórházi fertőzések. Hasonlóan a fent már említett szolgáltatások visszavételére tett javaslatunkhoz - kezdeményezzük a takarítás visszavételét nemcsak a betegbiztonság, hanem a munkavállalók védelme érdekében is.

A helyzet súlyosbodására figyelemmel kérjük mérlegelni és figyelembe venni az alábbi javaslatainkat:

 • Az epidémia sajnálatosan súlyos, robbanásszerű terjedésére tekintettel elkerülhetetlennek látjuk a készenlét elrendelését. A készenlét elrendelhetőségét a szolgáltató által az Mt. 110-112.§-a tartalmazza az egészségügyben, ettől eltérő rendelkezések vannak hatályban az Eütev. 12-14. §-ában. Az erre vonatkozó díjazás eltér, az illetmény 25%-a (Eütev. 14. §). Álláspontunk szerint erre a rendkívüli helyzetre is célszerű lenne a munkavállalók felkészítése és mindennemű támogatásuk megszervezése.
 • Indítványozzuk a főállás melletti egészségügyi tevékenységre irányuló mellékállásos foglalkoztatás (további jogviszony) esetleges „megtiltását” a járványügyi kockázat csökkentése érdekében, és az egy munkavállaló, egy munkahely célkitűzés megvalósítását.
 • Kezdeményezzük a munkavállalók felkészítését és tájékoztatását egészségügyi válsághelyzet esetleges elrendeléséről, és ennek alapján az egészségügyi dolgozó kirendelésének lehetőségéről (521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról).
 • Kezdeményezzük a munkavállalók felkészítését és tájékoztatását az Eütev. szerinti munkaidő korlát esetleges felfüggesztéséről (47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről).

Üdvözöljük prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr felhívását az önkéntesek verbuválását az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

 • Kezdeményezzük, hogy miniszter úr a szociális ellátás biztosítására is felhívással forduljon önkéntesek toborzására az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó családok gyermekeire való felügyelet, gondoskodás megszervezésére is. Sajnos a két ágazatban nagyon nagy mértékű az egyszülős család, illetve ha a házastársnak van munkahelye nincs biztosítva a kiskorú gyermekek felügyelete. Legalább a gyermekek 14 éves koráig látjuk indokoltnak a gyermekekről való gondoskodás beleértve az étkeztetés megszervezését. Különös figyelemmel az egészségügy és a szociális ágazat egyes területeinek folyamatos működésére.
 • A már eddig is túlfeszített igénybevételhez járul a járvány drasztikus emelkedésének korlátozása érdekében a bölcsődei, óvodai és oktatási intézmények bezárása – ami érinti a kisgyermekes egészségügyi és szociális ágazati dolgozókat is. Javasoljuk az otthon maradásra díjazás biztosítását szabadság kiadása helyett. Sajnos már sok helyről jelezték, hogy a munkáltatók szabadságra küldik őket.
 • Az egészségügyi ellátás átalakítása során, a sürgősségi ellátásra való koncentrálás miatt sok munkáltató szabadságra küldi a sürgősségi ellátásban részt nem vevő dolgozókat. Itt is a díjazást javasoljuk szabadság kiadása helyett.
 • Javasoljuk a munkáltató által elrendelt (nem hatósági) „önkéntes” karantén esetén állásidőre járó díjazás (alapilletmény) kifizetését (szabadság kiadása helyett) https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/548/COVID19_munkaltatoilehetosegek_EMMI_20200311.pdf
  Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy vétlen munkavállaló a szabadsága terhére kerüljön karanténba, hiszen a szabadság célja a munkavállaló testi, szellemi és lelki rehabilitációja. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartjuk, mint ahogyan az előzőekben jeleztük, hogy a sürgősségi ellátásban közvetlenül részt nem vevő munkavállalók állásidő fizetése helyett szabadságra küldje.
 • Mindkét ágazat munkavállalói részére kezdeményezzük saját gépkocsival történő munkába járást és díjazását (9-15 Ft/km), közigazgatási határon belül is.
 • Kezdeményezzük, hogy mindkét ágazatban a kormány mérlegelje a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók a Kjt. 2008-as szintjén befagyasztott bérezési szinttől való elmozdítását az általunk 2019-ben benyújtott bértábla bevezetésével, melyet mindhárom köztestület MOK, MESZK, MGYK támogatott. Sajnálatos és szomorú tény, hogy a szakszemélyzet sem elegendő, elfogadhatatlan többletterhelést ró rájuk egyes intézményekben szakmai tevékenységükön túl nemcsak az ágyak, a betegek mozgatása, hanem a takarítás is! A gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók nélkül nem lehet fenntartani sem az egészségügyi, sem a szociális ágazatot, mert akkor nincs informatika, munkaügy, humánpolitika, logisztika, elektromos áram, víz, fűtés, légkondicionálás, gazdálkodás, szennyesruha- szemétszállítás, élelmezés…
 • A két ágazat folyamatos munkarendben dolgozó munkavállalói részesüljenek szervezett étkeztetésben, biztosítsuk részükre egészségi állapotuk ellenőrzését, a pihenésük kellő körülményeinek biztosítását. Ugyanilyen fontosnak tartjuk lelki állapotuk kellő támogatását, hogy ne veszítsék el biztonságérzetüket és a hivatásukba vetett hitüket. Kezdeményezzük részükre rendkívüli szabadság biztosítását rehabilitációjukra.

Magyarország jövője a tét, mindannyiunk kötelessége, hogy akik az egészségügyi, a szociális intézményekben, gyógyszertárakban a frontvonalon dolgoznak kapjanak teljes támogatást és gondoskodást.


Cser Ágnes                       Toma Lajos
MSZ EDDSZ elnök        MÖSZ elnök

2. melléklet:

Feladó: dr. Cser Ágnes
Elküldve: 2020. március 16., hétfő 20:26
Címzett: Nyitrai Zsolt
Tárgy: Budai Egészségközpont az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók részére


Dr. Nyitrai Zsolt

miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Országgyűlési Képviselő Úr!

2020. március 16-án arról értesültem, hogy a magántulajdonban levő Budai Egészségközpont járványkórházzá alakul át, és a fekvőbeteg kapacitását az Operatív Törzs rendelkezésére bocsátja.

Kezdeményezem t. Miniszterelnöki megbízott úrnál, hogy indítványozza az Operatív Törzsnél, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban foglalkoztatottak részére kerüljön kijelölésre a járványkórház figyelemmel arra, hogy rendkívüli kitettségben, kockázatok közt végzik áldozatos munkájukat, és látják el a koronavírusos, gyanús betegeket.

Elengedhetetlenül szükségesnek és indokoltnak tartom, hogy az egészségügyi és a szociális ágazati munkavállalók azt érezzék, hogy Magyarország Kormánya magas szakmai színvonalon gondoskodik róluk megbetegedésük esetén.

Segítő közreműködését köszönve

tisztelettel:

Cser Ágnes

MSZ EDDSZ elnök


3. melléklet:
Feladó: NYITRAI ZSOLT 
Elküldve: 2020. március 17., kedd 5:51
Címzett: dr. Cser Ágnes <Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Tárgy: Re: Budai Egészségközpont az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók részére
 
Kedves Ágnes!
 
Ezt továbbítom az Operatív Törzsnek.
 
Egyéb ügyekben is keressen nyugodtan.
 
Szép napot!

NYITRAI Zsolt
 
miniszterelnöki megbízott
országgyűlési képviselő

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Kiemelt Társadalmi Ügyek4. melléklet

Feladó: dr. Cser Ágnes
Elküldve: 2020. március 16., hétfő 20:35
Címzett: Dr. Balogh Zoltán  Dr. Hankó Zoltán ; Dr. Kincses Gyula MOK Elnök
Tárgy: FW: Budai Egészségközpont az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók részére
 

Kedves Kollegák!

Szíves tájékoztatásul küldöm Nyitrai Zsolt kormány megbízott részére írott kezdeményezésem.

Kérem támogassátok!

Üdvözlettel:

Cser Ágnes

MSZ EDDSZ elnök

5. melléklet

Feladó: Dr. Balogh Zoltán 
Elküldve: 2020. március 16., hétfő 20:38
Címzett: dr. Cser Ágnes <Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Másolatot kap: Dr. Hankó Zoltán; Dr. Kincses Gyula MOK Elnök; Toma Lajos 
Tárgy: Re: FW: Budai Egészségközpont az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók részére
 
Tisztelt Elnök Asszony! 
Kedves Ágnes! 
Maximálisan támogatom a kezdeményezést!
Üdvözlettel 
Balogh Zoltán

6. melléklet:

Feladó: Kincses Gyula
Elküldve: 2020. március 16., hétfő 23:30
Címzett: dr. Cser Ágnes <Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;; Dr. Balogh Zoltán;Toma Lajos; Dr. Hankó Zoltán
Tárgy: RE: Budai Egészségközpont az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók részére
 

Tisztelt Elnök Asszony,

A gesztus és a szándék nemes, de a MOK elnöksége azt gondolja, hogy mégis fontosabb a szakmai megközelítés. Járvány alatt mindenkit állapotának, betegségének súlyosságának - ellátási igényének megfelelő ellátóhelyen kell kezelni, akár lakóhelye közelében. És obszerválás céljából az otthoni karanténért küzdünk.

Üdvözlettel,

Kincses Gyula

Összes ajánlás (0)

0 az 5 csillagból
Nem rendelkezik megfelelő jogokkal a hozzászólás megtekintéséhez vagy kiadásához.

Kiemelt videó

További videók